Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

"Тролейбусен транспорт" ЕООД - Плевен -> ДЗЗД Обединение Стройдепо - Плевен - София (5799904.00 BGN)

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ТРОЛЕЙБУСНО ДЕПО – ИНЖЕНЕРИНГ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ПЛЕВЕН” ФИНАНСИРАН ОТ ОПРР 2007-2013 г.”

ID 639572
Дата на публикуване 2014-12-22
Тип на документа 7
Номер на поръчка 300222
Поръчител "Тролейбусен транспорт" ЕООД - Плевен 824104727
Описание „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ТРОЛЕЙБУСНО ДЕПО – ИНЖЕНЕРИНГ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ПЛЕВЕН” ФИНАНСИРАН ОТ ОПРР 2007-2013 г.”
Обект строителство
Относно финансирането Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Проект „Интегриран градски транспорт на Плевен”
Участници Участник №1 - Обединение "АТГ Плевен" ДЗЗД: 1. "АТ Инженеринг 2000" ООД, ЕИК 121242342; 2. "Гигастрой" ООД, ЕИК 175096421; ||Участник №2 - Обединение "Стартинженеринг-Станилов-Плевен 2013": 1. "Старт-инженеринг" АД, ЕИК 030217255; 2. "Станилов" ЕООД, ЕИК 831769677; ||Участник №3 - "Монолит-Авис-Пътища и мостове" ДЗЗД: 1. "Моноли София" АД, ЕИК 175226950; 2. "Авис инженеринг" ЕООД, ЕИК 115011904; 3. "Пътища и мостове" ЕООД, ЕИК 813029821. ||Участник №4 - Обединение „Стройдепо-Плевен“, гр.София: 1."Инфраструктурно Строителство" ЕООД, гр.София, ЕИК 175265686; 2."Келет-Ут", Унгария, Фирмен регистър № Sg 15-09-065928. ||Участник №5 - Обединение "Транспорт Плевен 2014": 1. ЕТ "Металик-Иван Михайлов", ЕИК 020362576; 2. "ПИ ЕС ПИ" ЕООД, ЕИК 175245413; 3. "Холдинг пътища и инфраструктурни съоражения" ЕООД, ЕИК 175229898; 4. "Прогрес билдин къмпани" ЕООД, ЕИК 114609012; 5. "Екоинженеринг" ЕООД, ЕИК 108507750; ||Участник №6 - ДЗЗД Обединение "Монолит - Хоризонт МК" Плевен; 1. "Хоризонт Иванов" ЕООД, ЕИК 824121242; 2. "Монолит" ООД, ЕИК 114580361; 3. "Инжстрой" ЕООД, ЕИК 114078736; 4. "Иво Петров Архитекти" ООД, ЕИК 114635815; ||
Дата на договора ОП-7/19.12.2014г. от 2014-12-19
Изпълнител ДЗЗД Обединение Стройдепо - Плевен - София 176790997
Собственици на изпълнител ДЗЗД Обединение Стройдепо - Плевен - София 176790997 ДЗЗД Обединение Стройдепо - Плевен - София 203676249 ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ЕАД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал --------- КЕЛЕТ-УТ ЕПИТЬОИПАРИ,БЕРУХАЗО ЕШ САЛИТМАНОЗО КОРЛАТОЛТ ФЕЛЕЛЬОШЕГЮ ТАРШАШАГ ООД, националност: HUN, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ЕГН: ********** ДАРИО ТИХОМИРОВ СТОЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2015-08-26] ID: 22899
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 5 799 904,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: