Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Тракийски университет - Стара Загора -> Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/ (177225.00 BGN)

„Доставка на горива - безкасово зареждане на служебни автомобили с бензин А95Н, А98Н, дизелово гориво, газ - пропан-бутан за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена” за срок от 24 месеца.Зареждането на автомобилите с горива ще се извършва на място - на бензиностанциите, собственост на участника, определен за изпълнител на поръчката. Плащането се извършва от структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора, а именно: Ректорат, Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет, Педагогически факултет, Медицински факултет, Медицински колеж – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии” гр. Ямбол, Филиал гр. Хасково, Учебно опитно стопанство, ДИПКУ, за броя на картите, издадени към него за съответното моторно превозно средство (МПС). За срока на договора Тракийски Университет гр. Стара Загора по структурни звена си запазва правото да прави промени в списъка от автомобили в случай на отчуждаване или бракуване на МПС, съответно придобиване на нови. Бензиностанциите да са снабдени са камери. Изпълнителят да има изградена търговска мрежа (бензиностанции) както следва: на територията на градовете – Стара Загора, Ямбол, Хасково, основните пътни артерии и магистрали и в големите градове, където може да се зарежда безкасово. Бензиностанциите на участниците, където ще се извършва безкасово зареждане на горива, трябва да предлага всичките видове горива изброени в настоящата поръчка.  Фактури за заредени количества ГСМ се издават до последно число на съответния месец, а получаването им в структурните звена, не по-късно от 5 календарни дни от тяхното издаване (т.е. от последния календарен ден на предходния месец) – на хартиен носител и по e-mail посочен към формулярите за издаване на карти. Фактурите за отделните структурни звена да са придружени и с разпечатка отразяваща количеството заредено гориво от всеки автомобил. Заплащането на дължимите суми ще става до 10 (десет) календарни дни от датата на фактурирането.  За всички горива трябва да се посочи процент отстъпка от крайната цена на бензиноколонка.

ID 503963
Дата на публикуване 2012-10-12
Тип на документа 3
Номер на поръчка 249147
Поръчител Тракийски университет - Стара Загора 123024538
Описание „Доставка на горива - безкасово зареждане на служебни автомобили с бензин А95Н, А98Н, дизелово гориво, газ - пропан-бутан за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена” за срок от 24 месеца.Зареждането на автомобилите с горива ще се извършва на място - на бензиностанциите, собственост на участника, определен за изпълнител на поръчката. Плащането се извършва от структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора, а именно: Ректорат, Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет, Педагогически факултет, Медицински факултет, Медицински колеж – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии” гр. Ямбол, Филиал гр. Хасково, Учебно опитно стопанство, ДИПКУ, за броя на картите, издадени към него за съответното моторно превозно средство (МПС). За срока на договора Тракийски Университет гр. Стара Загора по структурни звена си запазва правото да прави промени в списъка от автомобили в случай на отчуждаване или бракуване на МПС, съответно придобиване на нови. Бензиностанциите да са снабдени са камери. Изпълнителят да има изградена търговска мрежа (бензиностанции) както следва: на територията на градовете – Стара Загора, Ямбол, Хасково, основните пътни артерии и магистрали и в големите градове, където може да се зарежда безкасово. Бензиностанциите на участниците, където ще се извършва безкасово зареждане на горива, трябва да предлага всичките видове горива изброени в настоящата поръчка. Фактури за заредени количества ГСМ се издават до последно число на съответния месец, а получаването им в структурните звена, не по-късно от 5 календарни дни от тяхното издаване (т.е. от последния календарен ден на предходния месец) – на хартиен носител и по e-mail посочен към формулярите за издаване на карти. Фактурите за отделните структурни звена да са придружени и с разпечатка отразяваща количеството заредено гориво от всеки автомобил. Заплащането на дължимите суми ще става до 10 (десет) календарни дни от датата на фактурирането. За всички горива трябва да се посочи процент отстъпка от крайната цена на бензиноколонка.
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора 505 от 2012-05-01
Изпълнител Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/ 831496285
Собственици на изпълнител Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/ 831496285 Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/ Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/ 831496285 ID: 303
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 177 225,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: