Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Столична община - Район "Студентски" -> Просвета - София АД (51635.00 BGN)

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползуване  от детските градини  и от общинските училища  за учебната 2011/2012 г на територията на СО Район  "Студентски"

ID 440205
Дата на публикуване 2011-06-15
Тип на документа 43
Номер на поръчка 203866
Поръчител Столична община - Район "Студентски" 6963270629
Описание Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползуване от детските градини и от общинските училища за учебната 2011/2012 г на територията на СО Район "Студентски"
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора РД-56-74 от 2011-05-19
Изпълнител Просвета - София АД 831635190
Собственици на изпълнител Просвета - София АД 831635190 Просвета - София АД Просвета - София АД 831635190 ID: 1174
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 51 635,00 BGN