Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Столична община - Район "Слатина" -> РУВЕКС АД (47700.00 BGN)

„Организиране и провеждане на обучение "Придобиване на знания и умения от общинската администрация на район "Слатина" за работа с местните заинтересовани страни за подобряване на градската среда" по проект „Администрацията и гражданите - една цел” по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, с регистрационен номер на договора №А12-22-156/11.03.2014 г.

ID 654332
Дата на публикуване 2015-03-16
Тип на документа 3
Номер на поръчка 319802
Поръчител Столична община - Район "Слатина" 6963270545
Описание „Организиране и провеждане на обучение "Придобиване на знания и умения от общинската администрация на район "Слатина" за работа с местните заинтересовани страни за подобряване на градската среда" по проект „Администрацията и гражданите - една цел” по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, с регистрационен номер на договора №А12-22-156/11.03.2014 г.
Обект услуги
Относно финансирането Проект по Оперативна програма „Административен капацитет” , по приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Договор с рег.No 12-22-156/11.03.2014 г. за финансиране на дейностите включени в проект с наименование „Администрацията и гражданите – една цел”, , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Участници "РУВЕКС" АД ||"ЕВРО ТОТАЛ КОНСУЛТ" ООД ||"ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД ||"ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД ||"ИЮ КОНСУЛТ" ООД ||"НИКАНОР" ООД
Дата на договора РД 55-2 от 2015-03-16
Изпълнител РУВЕКС АД 131460040
Собственици на изпълнител РУВЕКС АД 131460040 РУВЕКС АД РУВЕКС АД 131460040 ID: 7446
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 47 700,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: