Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Столична община - Район "Слатина" -> Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД - София (4340.00 BGN)

„Дейности по информация и публичност по проект „Администрацията и гражданите - една цел” по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

ID 653173
Дата на публикуване 2015-03-10
Тип на документа 3
Номер на поръчка 318965
Поръчител Столична община - Район "Слатина" 6963270545
Описание „Дейности по информация и публичност по проект „Администрацията и гражданите - една цел” по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07
Обект услуги
Относно финансирането Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет” , по приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Договор с рег.No 12-22-156/11.03.2014 г. за финансиране на дейностите включени в проект с наименование „Администрацията и гражданите – една цел”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Участници "Мега Комюникейшън" ЕООД ||"Пловдив тур" ЕООД ||"Далет" ЕООД ||"Зигейт" ООД ||"Ди Ем АЙ Димелопмънт" ЕООД ||"Триера Комюникейшънс" ЕООД ||"БГ Мап" ЕООД ||"Уйкпрес" ООД ||"БенчМарк Груп" АД
Дата на договора РД 55-1 от 2015-03-10
Изпълнител Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД - София 201557566
Собственици на изпълнител Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД - София 201557566 Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД - София Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД - София 201557566 ID: 20044
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 4 340,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: