Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Столична община -> ДЗЗД Козлодуй 2014 - София (3613017.00 BGN)

Рехабилитация на следните улици и булеварди от първостепенната улична мрежа, по обособени позиции: Обособена позиция №1. Реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков” от ул. „Кракра” до Младежки театър и на ул. „Кракра”; Обособена позиция №2. Рехабилитация на бул. "Витоша" от ул."Гургулят" до ул. "Бяла черква”; Обособена позиция №3. Рехабилитация на ул. "Koзлодуй" от бул."Княгиня Мария Луиза" до ул. "Константин Стоилов" – ул. „Индустриална”. Обособена позиция №4. Рехабилитация на бул. „Джеймс Баучър“ от бул. „Черни връх“ до площад „Велчова завера“; Обособена позиция №5. Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията и свързаните с него подзаконови нормативни актове, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”;

ID 668453
Дата на публикуване 2015-05-26
Тип на документа 3
Номер на поръчка 316155
Поръчител Столична община 696327
Описание Рехабилитация на следните улици и булеварди от първостепенната улична мрежа, по обособени позиции: Обособена позиция №1. Реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков” от ул. „Кракра” до Младежки театър и на ул. „Кракра”; Обособена позиция №2. Рехабилитация на бул. "Витоша" от ул."Гургулят" до ул. "Бяла черква”; Обособена позиция №3. Рехабилитация на ул. "Koзлодуй" от бул."Княгиня Мария Луиза" до ул. "Константин Стоилов" – ул. „Индустриална”. Обособена позиция №4. Рехабилитация на бул. „Джеймс Баучър“ от бул. „Черни връх“ до площад „Велчова завера“; Обособена позиция №5. Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията и свързаните с него подзаконови нормативни актове, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”;
Обект строителство
Относно финансирането
Участници ДЗЗД „Козлодуй 2014“, БУЛСТАТ №176824737; ||„ПСТ Холдинг” ЕАД, с ЕИК 831928535; ||„Рутекс” ООД, с ЕИК 831204083; ||
Дата на договора СО15-РД-55-298 от 2015-05-21
Изпълнител ДЗЗД Козлодуй 2014 - София 176824737
Собственици на изпълнител ДЗЗД Козлодуй 2014 - София 176824737 ДЗЗД Козлодуй 2014 - София 831928535 ПСТ ХОЛДИНГ ЕАД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 96.0% от общия капитал 831204083 РУТЕКС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 4.0% от общия капитал ЕГН: ********** ИЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(2000) [Дата на актуализацията: 2008-03-24] ЕГН: ********** ПЕТЪР ТРИФОНОВ СТЕФАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(3000) [Дата на актуализацията: 2008-03-24] ********** ИЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал ********** ПЕТЪР ТРИФОНОВ СТЕФАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.0 хиляди лева, представляващо 60.0% от общия капитал HE 287485 КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД(КИПЪР)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2014-04-17] 121671772 ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПЪТИЩА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 90.582 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 104.875 хиляди лева, представляващо 24.277% от общия капитал 999999995 ГРУПА НЕФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 37.2 хиляди лева, представляващо 8.611% от общия капитал 175195412 АБВ ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 187.325 хиляди лева, представляващо 43.362% от общия капитал 175195444 ЕВРОБИЛДИНГ 2000, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 102.6 хиляди лева, представляващо 23.75% от общия капитал ID: 23622
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 3 613 017,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: