Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Столична община -> ДЗЗД Руски паметник 2014 (3545425.00 BGN)

Избор на изпълнители по обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР за реконструкция на пл.”Руски паметник”;Обособена позиция №2: Консултанска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, включително изпълнение задълженията на координатор по безопастност и здраве съгласно „Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обект „Реконструкция на пл.”Руски паметник”.  

ID 632495
Дата на публикуване 2014-11-07
Тип на документа 3
Номер на поръчка 311119
Поръчител Столична община 696327
Описание Избор на изпълнители по обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР за реконструкция на пл.”Руски паметник”;Обособена позиция №2: Консултанска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, включително изпълнение задълженията на координатор по безопастност и здраве съгласно „Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обект „Реконструкция на пл.”Руски паметник”.
Обект строителство
Относно финансирането
Участници ГБС "Инфраструктурно строителство" АД; "Трейс Груп Холд" АД; Консорциум Страбаг ДЗЗД - Страбаг АГ - Австрия - Щрабаг ЕАД България; Сдружение "Руски паметник" - "Балканстрой" АД, "Балканстрой София" АД, "ПСТ Холдинг" АД; Обединение Столични булеварди Руски паметник - "СК-13 Пътстрой" АД, "СК-13 Транстрой" АД и "Софтър Експрес" ООД
Дата на договора СО-РД-55-707 от 2014-11-05
Изпълнител ДЗЗД Руски паметник 2014 176773997
Собственици на изпълнител ДЗЗД Руски паметник 2014 176773997 ДЗЗД Руски паметник 2014 175127678 БАЛКАНСТРОЙ СОФИЯ АД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 60.0% от общия капитал 811169550 БАЛКАНСТРОЙ АД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 10.0% от общия капитал 831928535 ПСТ Груп ЕАД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал 811169550 БАЛКАНСТРОЙ АД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 40.0 хиляди лева, представляващо 80.0% от общия капитал ********** ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ ГЕРАСИМОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 10.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал 101043660 КАЛОЯНОВ И КАНАЗИРЕВ ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 11982.75 хиляди лева, представляващо 79.885% от общия капитал ********** НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1005.75 хиляди лева, представляващо 6.705% от общия капитал ********** ЙОРДАН ИВАНОВ КАНАЗИРЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1005.75 хиляди лева, представляващо 6.705% от общия капитал ********** КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1005.75 хиляди лева, представляващо 6.705% от общия капитал HE 287485 КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД(КИПЪР)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2014-04-17] 121671772 ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПЪТИЩА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 90.582 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал 101043660 КАЛОЯНОВ И КАНАЗИРЕВ ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 11982.75 хиляди лева, представляващо 79.885% от общия капитал ********** НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1005.75 хиляди лева, представляващо 6.705% от общия капитал ********** ЙОРДАН ИВАНОВ КАНАЗИРЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1005.75 хиляди лева, представляващо 6.705% от общия капитал ********** КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1005.75 хиляди лева, представляващо 6.705% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 104.875 хиляди лева, представляващо 24.277% от общия капитал 999999995 ГРУПА НЕФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 37.2 хиляди лева, представляващо 8.611% от общия капитал 175195412 АБВ ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 187.325 хиляди лева, представляващо 43.362% от общия капитал 175195444 ЕВРОБИЛДИНГ 2000, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 102.6 хиляди лева, представляващо 23.75% от общия капитал ЕГН: ********** ЙОРДАН ИВАНОВ КАНАЗИРЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(1700000) [Дата на актуализацията: 2009-03-09] ЕГН: ********** КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(1700000) [Дата на актуализацията: 2009-03-09] ЕГН: ********** НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(1700000) [Дата на актуализацията: 2009-03-09] ********** НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 17.0 хиляди лева, представляващо 33.333% от общия капитал ********** КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 17.0 хиляди лева, представляващо 33.333% от общия капитал ********** ЙОРДАН ИВАНОВ КАНАЗИРЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 17.0 хиляди лева, представляващо 33.333% от общия капитал ID: 22579
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 3 545 425,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: