Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Столична община -> Електролукс Табаков и Синове ООД - Пловдив (1421452.00 BGN)

”Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - СМР на II Английска Езикова гимназия „Томас Джеферсън” и 45 ОУ „Константин Величков",  район „Илинден"; 2. Обособена позиция № 2  - СМР на 108 СОУ "Никола Беловеждов", район „Искър"; 3. Обособена позиция № 3 - СМР на 19 СОУ "Елин Пелин", район „Красно село"; 4. Обособена позиция №4 - СМР на 156 ОУ "Васил Левски", район „Кремиковци"; 5. Обособена позиция №5 - СМР на 170 СОУ "Васил Левски", район Нови Искър; 6. Обособена позиция №6 - СМР на 138 СОУ "Проф. Васил Златарски", район „Слатина"; 7. Обособена позиция №7 - СМР на 55 СОУ „Петко Каравелов", район „Студентски"; 8. Обособена позиция №8 - СМР на 74 СОУ "Гоце Делчев", район „Връбница"; 9. Обособена позиция №9 - СМР на 91 НЕГ "Проф. К. Гълъбов", район „Възраждане" във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161PO001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации", сключен между Столична община и МРРБ по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община" 

ID 475831
Дата на публикуване 2012-03-20
Тип на документа 3
Номер на поръчка 220156
Поръчител Столична община 696327
Описание ”Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - СМР на II Английска Езикова гимназия „Томас Джеферсън” и 45 ОУ „Константин Величков", район „Илинден"; 2. Обособена позиция № 2 - СМР на 108 СОУ "Никола Беловеждов", район „Искър"; 3. Обособена позиция № 3 - СМР на 19 СОУ "Елин Пелин", район „Красно село"; 4. Обособена позиция №4 - СМР на 156 ОУ "Васил Левски", район „Кремиковци"; 5. Обособена позиция №5 - СМР на 170 СОУ "Васил Левски", район Нови Искър; 6. Обособена позиция №6 - СМР на 138 СОУ "Проф. Васил Златарски", район „Слатина"; 7. Обособена позиция №7 - СМР на 55 СОУ „Петко Каравелов", район „Студентски"; 8. Обособена позиция №8 - СМР на 74 СОУ "Гоце Делчев", район „Връбница"; 9. Обособена позиция №9 - СМР на 91 НЕГ "Проф. К. Гълъбов", район „Възраждане" във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161PO001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации", сключен между Столична община и МРРБ по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община"
Обект строителство
Относно финансирането Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф.№BG161PO001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации", сключен между Столична община и МРРБ
Участници NO
Дата на договора РД-55-99 от 2012-03-12
Изпълнител Електролукс Табаков и Синове ООД - Пловдив 115812097
Собственици на изпълнител Електролукс Табаков и Синове ООД - Пловдив 115812097 Електролукс Табаков и Синове ООД - Пловдив Електролукс Табаков и Синове ООД - Пловдив 115812097 ID: 948
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 421 452,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: