Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Средно общообразователно училище /СОУ/ "Свети Патриарх Евтимий" гр. Пловдив -> СД Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие - София (2091.00 BGN)

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас за учебната 2014г./2015г. при СОУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - град Пловдив, по обособени позиции”, както следва:  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас през учебната 2014/2015 година, при СОУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - град Пловдив, а именно: за V-ти клас-Учебник по Математика, за VІ-ти клас-Учебник по Математика; за VII-ми клас -Учебник по Математика; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас през учебната 2014/2015 година при СОУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - град Пловдив, а именно: за V-ти клас – Учебник по Български език, Учебник Изобразително изкуство, Учебник по Домашна техника и икономика; за VІ-ти клас-учебник по Български език, Учебник по Литература, учебник по Човекът и природата, Учебник по Изобразително изкуство, учебник по Домашна техника и икономика;за VІІ-ми клас-Учебник по Български език, Учебник по Литература, Учебник по Физика и астрономия, Учебник по Биология и здравно образование, Учебник по Изобразително изкуство; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас през учебната 2014/2015 година, при СОУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - град Пловдив, а именно: За VІІ-ми клас – Учебник по Химия и опазване на околната среда; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас през учебната 2014/2015 година, при СОУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - град Пловдив, а именно: за І-ви клас-Учебник Моят Буквар "Пчелица", Учебник Моята първа читанка "Пчелица", Учебна тетрадка по писане №1,№2,№3,Учебна тетрадка към Буквар, Учебна тетрадка към Читанка, Учебник по Математика, Учебна тетрадка по математика №1,№2,№3; Учебник по Роден край, Учебник по Музика, Учебник по Изобразително изкуство,Учебник по Домашен бит и техника;за ІІ-ри клас- Учебник Читанка, Учебна тетрадка по български език №1,№2,№3,Учебна тетрадка по математика №1,№2,№3, Учебник по Околен свят,Учебна тетрадка по околен свят, Учебник по Музика,Учебник по Изобразително изкуство,Учебник по домашен бит и техника; за ІІІ-ти клас-Учебник по Български език, Учебник Читанка, Учебна тетрадка по български език №1,№2,№3, Учебник по Математика,Учебна тетрадка по математика №1,№2,№3,Учебник по Човекът и обществото,Учебна тетрадка по човекът и обществото,Учебник по Човекът и природата, Учебна тетрадка по човекът и природата,Учебник по Музика, Учебник по Изобразително изкуство,Учебник по Домашен бит и техника, Приложение по домашен бит и техника; за ІV-ти клас- Учебна тетрадка по български език №1,№2,Учебна тетрадка към Читанка,Учебна тетрадка по математика №1,№2,Учебна тетрадка по човекът и обществото,Учебна тетрадка по човекът и природата,Приложение по домашен бит и техника;за V-ти клас-Учебник по Литература,Учебник по История и цивилизация,Учебник по География и икономика,Учебник по Човекът и природата,Учебник по Музика; за VІ-ти клас-Учебник по История и ивилизация, Учебник по География и икономика,Учебник по Музика,за VІІ-ми клас- Учебник по френски език "[email protected],Учебник по История и цивилизация,Учебник по География и икономика,Учебник по Музика,Учебник по Технологии; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас през учебната 2014/2015 година, при СОУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - град Пловдив, а именно: За ІІ-ри клас – Учебна тетрадка по Английски език- „Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”; за ІІІ-ти клас - Учебник по Английски език „Blue Skies for Bulgaria for the 3rd grade”, Учебна тетрадка по Английски език- „Blue Skies for Bulgaria for the 3rd grade”;  за ІV-ти клас - Учебна тетрадка по Английски език- „Blue Skies for Bulgaria for the 4th grade”; за V-ти клас-Учебник по Английски език- „Energy forBulgaria for the 5th grade",за VІ-ти клас-„Energy forBulgaria for the 6th grade" за VІІ-ми клас - „Energy forBulgaria for the 7th grade"

ID 607568
Дата на публикуване 2014-06-09
Тип на документа 3
Номер на поръчка 311859
Поръчител Средно общообразователно училище /СОУ/ "Свети Патриарх Евтимий" гр. Пловдив 115889082
Описание „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас за учебната 2014г./2015г. при СОУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - град Пловдив, по обособени позиции”, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас през учебната 2014/2015 година, при СОУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - град Пловдив, а именно: за V-ти клас-Учебник по Математика, за VІ-ти клас-Учебник по Математика; за VII-ми клас -Учебник по Математика; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас през учебната 2014/2015 година при СОУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - град Пловдив, а именно: за V-ти клас – Учебник по Български език, Учебник Изобразително изкуство, Учебник по Домашна техника и икономика; за VІ-ти клас-учебник по Български език, Учебник по Литература, учебник по Човекът и природата, Учебник по Изобразително изкуство, учебник по Домашна техника и икономика;за VІІ-ми клас-Учебник по Български език, Учебник по Литература, Учебник по Физика и астрономия, Учебник по Биология и здравно образование, Учебник по Изобразително изкуство; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас през учебната 2014/2015 година, при СОУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - град Пловдив, а именно: За VІІ-ми клас – Учебник по Химия и опазване на околната среда; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас през учебната 2014/2015 година, при СОУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - град Пловдив, а именно: за І-ви клас-Учебник Моят Буквар "Пчелица", Учебник Моята първа читанка "Пчелица", Учебна тетрадка по писане №1,№2,№3,Учебна тетрадка към Буквар, Учебна тетрадка към Читанка, Учебник по Математика, Учебна тетрадка по математика №1,№2,№3; Учебник по Роден край, Учебник по Музика, Учебник по Изобразително изкуство,Учебник по Домашен бит и техника;за ІІ-ри клас- Учебник Читанка, Учебна тетрадка по български език №1,№2,№3,Учебна тетрадка по математика №1,№2,№3, Учебник по Околен свят,Учебна тетрадка по околен свят, Учебник по Музика,Учебник по Изобразително изкуство,Учебник по домашен бит и техника; за ІІІ-ти клас-Учебник по Български език, Учебник Читанка, Учебна тетрадка по български език №1,№2,№3, Учебник по Математика,Учебна тетрадка по математика №1,№2,№3,Учебник по Човекът и обществото,Учебна тетрадка по човекът и обществото,Учебник по Човекът и природата, Учебна тетрадка по човекът и природата,Учебник по Музика, Учебник по Изобразително изкуство,Учебник по Домашен бит и техника, Приложение по домашен бит и техника; за ІV-ти клас- Учебна тетрадка по български език №1,№2,Учебна тетрадка към Читанка,Учебна тетрадка по математика №1,№2,Учебна тетрадка по човекът и обществото,Учебна тетрадка по човекът и природата,Приложение по домашен бит и техника;за V-ти клас-Учебник по Литература,Учебник по История и цивилизация,Учебник по География и икономика,Учебник по Човекът и природата,Учебник по Музика; за VІ-ти клас-Учебник по История и ивилизация, Учебник по География и икономика,Учебник по Музика,за VІІ-ми клас- Учебник по френски език "[email protected],Учебник по История и цивилизация,Учебник по География и икономика,Учебник по Музика,Учебник по Технологии; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас през учебната 2014/2015 година, при СОУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - град Пловдив, а именно: За ІІ-ри клас – Учебна тетрадка по Английски език- „Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade”; за ІІІ-ти клас - Учебник по Английски език „Blue Skies for Bulgaria for the 3rd grade”, Учебна тетрадка по Английски език- „Blue Skies for Bulgaria for the 3rd grade”; за ІV-ти клас - Учебна тетрадка по Английски език- „Blue Skies for Bulgaria for the 4th grade”; за V-ти клас-Учебник по Английски език- „Energy forBulgaria for the 5th grade",за VІ-ти клас-„Energy forBulgaria for the 6th grade" за VІІ-ми клас - „Energy forBulgaria for the 7th grade"
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора У362 от 2014-05-08
Изпълнител СД Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие - София 831408470
Собственици на изпълнител СД Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие - София 831408470 СД Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие - София СД Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие - София 831408470 ID: 10688
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 2 091,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: