Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Средно общообразователно училище /СОУ/ "Н. Й. Вапцаров"- гр. Айтос -> Просвета - София АД (22437.00 BGN)

“Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от I-VII клас в СОУ "Никола Вапцаров", гр. Айтосза учебната 2014/2015 година

ID 627531
Дата на публикуване 2014-10-07
Тип на документа 3
Номер на поръчка 311529
Поръчител Средно общообразователно училище /СОУ/ "Н. Й. Вапцаров"- гр. Айтос 42469
Описание “Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от I-VII клас в СОУ "Никола Вапцаров", гр. Айтосза учебната 2014/2015 година
Обект доставки
Относно финансирането
Участници По Обособена позиция 1 - Издателство "Просвета - София" АД; ||Обособена позиция 2 - Издателска къща "Анубис - Булвест"; ||Обособена позиция 3 - Издателство СД "Педагог 6- Делев, Луизова и сие"; ||Обособена позиция 4 - Издателство "Пиърсън - Едюкейшън - Лонгман" - представлявано от "С.А.Н. - ПРО" ООД; ||Обособена позиция 5 - Издателство "Бит и техника" ООД
Дата на договора 2-203 от 2014-05-07
Изпълнител Просвета - София АД 831635190
Собственици на изпълнител Просвета - София АД 831635190 Просвета - София АД Просвета - София АД 831635190 ID: 1174
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 22 437,00 BGN