Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Средно общообразователно училище "Свети свети Кирил и Методий" - гр. Смолян -> Петролин ООД - Смолян (69741.00 BGN)

"Доставка на газьол за отопление за нуждите на СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Смолян през отоплителен сезон 2012/2013г.". Предмета на поръчката включва доставка на 45 000 /четиридесет и пет хиляди/литра дизелово гориво - газьол, 0,1%S , маркиран, за отопление. Посоченото количество е ориентировъчно и Възложителят си запазва правото по време на действие на договора при необходимост да го завишава или намалява според конкретните нужди. Горивото да отговаря на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, БДС и всички нормативни изисквания, свързани с предмета на настоящата поръчка и да има сертификат за качество.  

ID 513186
Дата на публикуване 2012-12-11
Тип на документа 3
Номер на поръчка 266072
Поръчител Средно общообразователно училище "Свети свети Кирил и Методий" - гр. Смолян 607559
Описание "Доставка на газьол за отопление за нуждите на СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Смолян през отоплителен сезон 2012/2013г.". Предмета на поръчката включва доставка на 45 000 /четиридесет и пет хиляди/литра дизелово гориво - газьол, 0,1%S , маркиран, за отопление. Посоченото количество е ориентировъчно и Възложителят си запазва правото по време на действие на договора при необходимост да го завишава или намалява според конкретните нужди. Горивото да отговаря на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, БДС и всички нормативни изисквания, свързани с предмета на настоящата поръчка и да има сертификат за качество.
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора 98 от 2012-11-28
Изпълнител Петролин ООД - Смолян 120016276
Собственици на изпълнител Петролин ООД - Смолян 120016276 Петролин ООД - Смолян Петролин ООД - Смолян 120016276 ID: 1909
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 69 741,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: