Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Средно общообразователно училище "Димитър Благоев" , гр. Провадия -> Просвета - София АД (7210.00 BGN)

Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група, І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ клас за безвъзмездно ползване от учениците във СОУ "Димитър Благоев" - гр. Провадия за учебната 2011/2012 година по обособени позиции:  Обособена позиция №1 - "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група (6-7 годишни), за ІІ-ри клас - околен свят и музика; ІV -ти клас - музика, изобразително изкуство, човек и общество; V-ти клас - изобразително изкуство, история и цивилизация, география и икономика, музика; VІ-ти клас - български език, история и цивилизация, география и икономика, музика, VІІ-ми клас - география и икономика и музика."  Обособена позиция №2 - "Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас - буквар, читанка, математика, роден край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника; за ІІ -ри клас - български език, читанка, математика и изобразително изкуство; за за ІІІ-ти клас - български език, читанка, математика, човекът и обществото, човекът и природата, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника; за ІV-ти клас - български език, читанка, математика, човекът и природата; за V-ти клас - български език, литература, човекът и природата;  за VІ-ти клас - литература, човекът и природата и изобразително изкуство; за VІІ-ми клас - български език, литература, немски език, история и цивилизация, физика и астрономия, биология и здравно образование, изобразително изкуство"  Обособена позиция №3 - "Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас - домашен бит и техника; за ІV-ти клас - домашен бит и техника; за V-ти клас - домашна техника и икономика; за VІ-ти клас - домашна техника и икономика, за VІІ-ми клас - технологии."  Обособена позиция №4 - "Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри, ІІІ-ти, ІV-ти, V-ти, VІ-ти и VІІ-ми клас по английски език."  Обособена позиция №5 - "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителнен клас - художествена информация и литература за деца и български език"  Обособена позиция №6 - "Доставка на учебници и учебни помагала за V-ти, VІ-ти и VІІ-ми клас по математика."  Обособена позиция №7 - "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група (6-7 годишни) от дидактическа система "Моливко".  Обособена позиция №8 - "Доставка на учебници и учебни помагала за VІІ-ми клас - химия и опазване на околната среда".

ID 439606
Дата на публикуване 2011-05-31
Тип на документа 43
Номер на поръчка 204703
Поръчител Средно общообразователно училище "Димитър Благоев" , гр. Провадия 83101
Описание Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група, І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ клас за безвъзмездно ползване от учениците във СОУ "Димитър Благоев" - гр. Провадия за учебната 2011/2012 година по обособени позиции: Обособена позиция №1 - "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група (6-7 годишни), за ІІ-ри клас - околен свят и музика; ІV -ти клас - музика, изобразително изкуство, човек и общество; V-ти клас - изобразително изкуство, история и цивилизация, география и икономика, музика; VІ-ти клас - български език, история и цивилизация, география и икономика, музика, VІІ-ми клас - география и икономика и музика." Обособена позиция №2 - "Доставка на учебници и учебни помагала за І-ви клас - буквар, читанка, математика, роден край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника; за ІІ -ри клас - български език, читанка, математика и изобразително изкуство; за за ІІІ-ти клас - български език, читанка, математика, човекът и обществото, човекът и природата, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника; за ІV-ти клас - български език, читанка, математика, човекът и природата; за V-ти клас - български език, литература, човекът и природата; за VІ-ти клас - литература, човекът и природата и изобразително изкуство; за VІІ-ми клас - български език, литература, немски език, история и цивилизация, физика и астрономия, биология и здравно образование, изобразително изкуство" Обособена позиция №3 - "Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри клас - домашен бит и техника; за ІV-ти клас - домашен бит и техника; за V-ти клас - домашна техника и икономика; за VІ-ти клас - домашна техника и икономика, за VІІ-ми клас - технологии." Обособена позиция №4 - "Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ-ри, ІІІ-ти, ІV-ти, V-ти, VІ-ти и VІІ-ми клас по английски език." Обособена позиция №5 - "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителнен клас - художествена информация и литература за деца и български език" Обособена позиция №6 - "Доставка на учебници и учебни помагала за V-ти, VІ-ти и VІІ-ми клас по математика." Обособена позиция №7 - "Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група (6-7 годишни) от дидактическа система "Моливко". Обособена позиция №8 - "Доставка на учебници и учебни помагала за VІІ-ми клас - химия и опазване на околната среда".
Обект доставки
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора 3-1103 от 2011-05-10
Изпълнител Просвета - София АД 831635190
Собственици на изпълнител Просвета - София АД 831635190 Просвета - София АД Просвета - София АД 831635190 ID: 1174
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 7 210,00 BGN