Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

"Софийска вода" АД -> АСМ 2 ЕООД - София (110000.00 BGN)

„Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура“

ID 667394
Дата на публикуване 2015-05-19
Тип на документа 7
Номер на поръчка 320960
Поръчител "Софийска вода" АД 130175000
Описание „Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура“
Обект доставки
Относно финансирането
Участници за Обособена позиция 1: Сервизно обслужване на рН- метри, кондуктометри, оксиметри, портативен турбидиметър и термометри ||1.„Лабтех“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Богомил“ №48Б, представлявано от Стамен Стоянов- Управител. ||за Обособена позиция 2: Сервизно обслужване на термостати, автоклави ||1.„Лабтех“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Богомил“ №48Б, представлявано от Стамен Стоянов- Управител. ||за Обособена позиция 3: Сервизно обслужване на дестилатори, водни бани, апарат за дестилация по Келдал ||1.„Лабтех“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Богомил“ №48Б, представлявано от Стамен Стоянов- Управител. ||за Обособена позиция 5: Сервизно обслужване на нагревателни плочи, сушилни, пещи, нагреватели за разлагане ||1.„Лабтех“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Богомил“ №48Б, представлявано от Стамен Стоянов- Управител. ||за Обособена позиция 8: Сервизно обслужване на ламинарен бокс, камина ||1.„Лабтех“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Богомил“ №48Б, представлявано от Стамен Стоянов- Управител. ||за Обособена позиция 9: Сервизно обслужване на кoлоноброяч, ултразвукова вана, центрофуга, миялна машина, блендер ||1.„Лабтех“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Богомил“ №48Б, представлявано от Стамен Стоянов- Управител. ||за Обособена позиция 11: Сервизно обслужване на система за микровълново разлагане, ICP-OES спектрометър, Йонен хроматограф ||1.„Спектротех“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, ул. „Рилски езера“ №5, представлявано от Емилия Матанова-Управител. ||за Обособена позиция 12: Сервизно обслужване на газови хроматографи, TOC Анализатор, Апарат за пречистване на вода, Система за твърдофазна екстракция ||1.„АСМ 2“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, ул. „Твърдишки проход“ №23, ет.9, офис 34, представлявано от Андон Минков-Управител. ||за Обособена позиция 13: Сервизно обслужване на лабораторни уреди, произведени от Merck ||1.„Мерк България“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, бул. „Ситняково“ 48, Сердика Офиси, ет.6, представлявано от Штефан Шлосарик-Изпълнителен директор; Мария Събева, Иван Топчийски и Ана Цакова-Прокуристи.
Дата на договора 6575 от 2015-05-18
Изпълнител АСМ 2 ЕООД - София 121327440
Собственици на изпълнител АСМ 2 ЕООД - София 121327440 АСМ 2 ЕООД - София АСМ 2 ЕООД - София 121327440 ID: 569
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 110 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: