Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Регионална дирекция по горите/РДГ/ - Берковица- Старо наименование - Регионално управление на горите/РУГ/ - Берковица -> Лукойл-България ЕООД - София (97458.00 BGN)

„Доставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на бензин А 95 – Н, дизелово гориво и ГАЗ пропан-бутан необходими за нуждите на служебните автомобили на РДГ-Берковица при служебните им пътувания в страната за 2015, 2016, 2017 и 2018 год. по обособени позиции."

ID 681319
Дата на публикуване 2015-08-06
Тип на документа 3
Номер на поръчка 324325
Поръчител Регионална дирекция по горите/РДГ/ - Берковица- Старо наименование - Регионално управление на горите/РУГ/ - Берковица 777262
Описание „Доставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на бензин А 95 – Н, дизелово гориво и ГАЗ пропан-бутан необходими за нуждите на служебните автомобили на РДГ-Берковица при служебните им пътувания в страната за 2015, 2016, 2017 и 2018 год. по обособени позиции."
Обект доставки
Относно финансирането
Участници В обявения срок за подаване на офертите – до 16.00 часа на 15.06.2015 г. за участие в откритата процедура са постъпили оферти от трима участници по обособени позиции, както следва: ||1.„ПЕТРОЛ” АД с ЕИК 831496285, седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, 1233, ул.”Търговска” №12, представлявано заедно от Милко Димитров-изпълнителен директор и Георги Татарски – изпълнителен директор, оферта с вх.№ОП-52/11.06.2015 г., 11:00 часа за обособена позиция №2. ||2.„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД с ЕИК 121699202, седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Тодор Александров”, №42, представлявано от Валентин Златев – управител, оферта с вх.№ОП-53/15.06.2015 г., 13:15 часа за обособена позиция №2. ||3.„ТОПОЙЛ” ООД с ЕИК 111571762, седалище и адрес на управление: гр.Берковица, 3500, ул.”Опълченска” №22, представлявано заедно и поотделно от Румен Харалампиев – управител и Хари Харалампиев-управител, оферта с вх.№ОП-54/15.06.2015 г., 15:50 часа за обособена позиция №1. ||
Дата на договора 648 от 2015-08-03
Изпълнител Лукойл-България ЕООД - София 121699202
Собственици на изпълнител Лукойл-България ЕООД - София 121699202 Лукойл-България ЕООД - София Лукойл-България ЕООД - София 121699202 ID: 631
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 97 458,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: