Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Пловдивски университет /ПУ/ "Паисий Хилендарски" -> ДЗЗД Иновакомп (554815.00 BGN)

“Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на оборудване във връзка с изпълнение на договор BG161PO003-1.2.03-0009-C0001 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".

ID 607920
Дата на публикуване 2014-06-11
Тип на документа 3
Номер на поръчка 303788
Поръчител Пловдивски университет /ПУ/ "Паисий Хилендарски" 455457
Описание “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на оборудване във връзка с изпълнение на договор BG161PO003-1.2.03-0009-C0001 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".
Обект доставки
Относно финансирането Поръчката е във връзка с проект "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”, договор BG161PO003-1.2.03-0009-C0001 "Екотехнологии на информационното общество", Бенефициент "ЕКОТЕХТОЛОГИИ 21" ДЗЗД, Проектът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013.
Участници NO
Дата на договора Д85 от 2014-06-04
Изпълнител ДЗЗД Иновакомп 176675439
Собственици на изпълнител ДЗЗД Иновакомп 176675439 ДЗЗД Иновакомп 202880455 ИноваКомерс ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 201574968 ДИАХИМ ЕАД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 21589
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 554 815,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: