Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Основно училище "Любен Каравелов", гр. Ямбол -> Просвета - София АД (13171.00 BGN)

Доставка на учебници и учебни помагала з абезвъзмезднво ползване от учениците от 1-7 клас и децата от ПГ в ОУ"Любен Каравелов"-Ямбол през учебната 2015/2016 година

ID 670367
Дата на публикуване 2015-06-05
Тип на документа 3
Номер на поръчка 322484
Поръчител Основно училище "Любен Каравелов", гр. Ямбол 964842
Описание Доставка на учебници и учебни помагала з абезвъзмезднво ползване от учениците от 1-7 клас и децата от ПГ в ОУ"Любен Каравелов"-Ямбол през учебната 2015/2016 година
Обект доставки
Относно финансирането
Участници Издателства: "САН ПРО-Лонгман", "Техника", "Изкуства", "Просвета- София"АД, "АНубис -Булвест", "Бит и техника"-Варна
Дата на договора 28-106 от 2015-05-14
Изпълнител Просвета - София АД 831635190
Собственици на изпълнител Просвета - София АД 831635190 Просвета - София АД Просвета - София АД 831635190 ID: 1174
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 13 171,00 BGN