Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Чепеларе -> Пътконсулт 2000 ЕООД - София (4500.00 BGN)

ID 623710
Дата на публикуване 2014-09-15
Тип на документа 3
Номер на поръчка 312930
Поръчител Община Чепеларе 615164
Описание
Обект услуги
Относно финансирането Финансирането се осигурява въз основа на Договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” и мярка 321 „Основни услиги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Проект № 31/3/3220049 „Ремонт на тротоари от уличната мрежа на населени места в община Чепеларе“ и проект №31/3/3210296 „Реконструкция на водопроводна мрежа, село Богутево, община Чепеларе“ се реализират по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 31/3/3220049 от 05.07.2013 г.и № 31/3/3210296 от 02.10.2013г. между Община Чепеларе, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „Местна инициативна група Преспа – Общини Баните, Лъки и Чепеларе, по Програма за развитие на селките райони 2007-2013 г. , мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”.
Участници NO
Дата на договора 1 от 2014-09-12
Изпълнител Пътконсулт 2000 ЕООД - София 130086390
Собственици на изпълнител Пътконсулт 2000 ЕООД - София 130086390 Пътконсулт 2000 ЕООД - София Пътконсулт 2000 ЕООД - София 130086390 ID: 5867
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 4 500,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: