Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Чепеларе -> ДЗЗД Логистика М (20350.00 BGN)

Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проект 21/321/01435 „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500; Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска; Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, общ.Чепеларе, Главен клон от т.193 до т.103”

ID 682418
Дата на публикуване 2015-08-13
Тип на документа 3
Номер на поръчка 312318
Поръчител Община Чепеларе 615164
Описание Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проект 21/321/01435 „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500; Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска; Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, общ.Чепеларе, Главен клон от т.193 до т.103”
Обект услуги
Относно финансирането Договор за безвъзмездна финансова помощ № 21/321/01435 от 06.12.2013 г., по Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Държавен фонд „Земеделие” гр.София – Разплащателна агенция и Община Чепеларе.
Участници ПРОТИКО ИЛ ЕООД, гр. София, ЕИК: 131259393 ||ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ ЕООД , гр. София, ЕИК: 201387324 ||ДЗЗД ЛОГИСТИКА М, гр. София, ЕИК: 176487825 ||АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО МАКСИМОВА-НИКОЛОВА, ЕИК: 117695899 ||ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД, гр. София, ЕИК:175216595 ||ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ЕООД, гр. София, ЕИК: 200411352 ||ЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ ООД гр. София, ЕИК: 131160406 ||
Дата на договора 9-O от 2015-07-30
Изпълнител ДЗЗД Логистика М 176487825
Собственици на изпълнител ДЗЗД Логистика М 176487825 ДЗЗД Логистика М --------- МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, националност: GBR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 70.0% от общия капитал 131063619 ЛОГИСТИКА 21, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ID: 19073
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 20 350,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: