Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Угърчин -> ДЗЗД Аболеон - Алфа - София (19500.00 BGN)

Организация и провеждане на обучения по проект "Повишаване  квалификациите на служителите в община Угърчин"

ID 662283
Дата на публикуване 2015-04-21
Тип на документа 3
Номер на поръчка 318681
Поръчител Община Угърчин 291716
Описание Организация и провеждане на обучения по проект "Повишаване квалификациите на служителите в община Угърчин"
Обект услуги
Относно финансирането Община Угърчин реализира проект: "Повишаване квалификациите наслужителите в Община Угърчин " по Договор за безвъзмезднафинансова помощ №М13-22-28/19.08.2014г. с финансовата подкрепана Оперативна програма "Административен капацитет", по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14.
Участници 1.:”ЕВРИКА 3М” ЕООД 2.”МЛАДЕНОВ КОНСУЛТИНГ” ЕООД 3.ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД 4.:”ТИЙМКОД” ЕООД 5.:”НИКАНОР” ООД 6.:”БЕНЧ МАРК ГРУП”АД 7.ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "РИК КОНСУЛТ", със съдружници Красимира Красимирова Боюклиева-Кубинска и Росен Ивайлов Кубински 8.:”РААБЕ БЪЛГАРИЯ”ООД 9.”ИЮ КОНСУЛТ”ООД 10.:”ФОНДАЦИЯ "ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО” 11.”АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТ”ООД 12.”ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП”ЕООД 13.”ПРЕМА 2010”ООД14. СДРУЖЕНИЕ ”СНЦ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА” 15.”АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА”ООД 16.”БИК- БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ”АД 17.ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД”АБОЛЕОН АЛФА” със съдружници ЕТ”Алфа-Христо Стефанов”и „АБОЛЕОН”ЕООД 18.”ДРУЖЕСТВО НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО АКРЕДИТАЦИЯ”ЕООД
Дата на договора 22-111 от 2015-04-07
Изпълнител ДЗЗД Аболеон - Алфа - София 176541041
Собственици на изпълнител ДЗЗД Аболеон - Алфа - София 176541041 ДЗЗД Аболеон - Алфа - София 202520610 АБОЛЕОН ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 123660212 АЛФА - ХРИСТО СТЕФАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 20223
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 19 500,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: