Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Тунджа, област Ямбол -> ЕТ Стожер - Стоян Стоянов - с. Симеоново (6198.00 BGN)

„Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на «Дом стари хора» и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско» ” и Социално предприятие    «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа”   по обособени позиции, както следва:  Позиция №1 -“Доставка на хляб за нуждите на  „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”-  с. Болярско” Община „Тунджа”;   Позиция № 2 - " Доставка на хляб и тестени  изделия за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа”.   

ID 501268
Дата на публикуване 2012-09-26
Тип на документа 3
Номер на поръчка 258391
Поръчител Община Тунджа, област Ямбол 970457
Описание „Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на «Дом стари хора» и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско» ” и Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа” по обособени позиции, както следва: Позиция №1 -“Доставка на хляб за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско” Община „Тунджа”; Позиция № 2 - " Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа”.
Обект доставки
Относно финансирането "Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа”, за която е обособена позиция № 2 се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.02- 0018 – С0001, във връзка с проект „Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа – алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип”.
Участници NO
Дата на договора 100 от 2012-09-20
Изпълнител ЕТ Стожер - Стоян Стоянов - с. Симеоново 838187633
Собственици на изпълнител ЕТ Стожер - Стоян Стоянов - с. Симеоново 838187633 ЕТ Стожер - Стоян Стоянов - с. Симеоново ЕТ Стожер - Стоян Стоянов - с. Симеоново 838187633 ID: 17693
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 6 198,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: