Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Сопот -> ДЗЗД НАДЕКС ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ (1340581.00 BGN)

"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА ЦДГ "РОЗА", БЛОК "Б", ЦДГ " РОЗА" /ЯСЛИ/, ЦДГ " СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО", ОДЗ "ПРИКАЗЕН СВЯТ" И НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "НЕДЕЛЯ ПЕТКОВА", ГР. СОПОТ"

ID 556094
Дата на публикуване 2013-08-19
Тип на документа 3
Номер на поръчка 266387
Поръчител Община Сопот 115816423
Описание "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА ЦДГ "РОЗА", БЛОК "Б", ЦДГ " РОЗА" /ЯСЛИ/, ЦДГ " СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО", ОДЗ "ПРИКАЗЕН СВЯТ" И НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "НЕДЕЛЯ ПЕТКОВА", ГР. СОПОТ"
Обект строителство
Относно финансирането Поръчката е свързана с проект: " Сградите на ЦДГ "Роза", Блок "Б", ЦДГ "Роза" /ясли/, ЦДГ "Слънчево детство", ОДЗ "Приказен свят" и Начално училище "Неделя Петкова" , гр. Сопот - с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда", който се изпълнява по ОП "Регионално развитие 2007-2013 г.", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/032 .
Участници NO
Дата на договора ОП-12/74 от 2013-08-16
Изпълнител ДЗЗД НАДЕКС ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ 176442239
Собственици на изпълнител ДЗЗД НАДЕКС ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ 176442239 ДЗЗД НАДЕКС ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ 131521689 НАДЕКС СТРОЙ ГРУП, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 124693172 ДОБРУДЖА БИЛДИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 19806
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 340 581,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: