Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Смолян -> Екип - 2 ЕООД - Смолян (41976.00 BGN)

„ДИЗАЙН, ИЗРАБОТКА И ПЕЧАТ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И КАРТИ ПО ПРОЕКТ „БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РОДОПИТЕ И ЕЗЕРОТО ВИСТОНИДА - ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ АКТИВНО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ С АКРОНИМ BORDER ACT ПО ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2007 – 2013”

ID 550179
Дата на публикуване 2013-07-12
Тип на документа 3
Номер на поръчка 282079
Поръчител Община Смолян 615118
Описание „ДИЗАЙН, ИЗРАБОТКА И ПЕЧАТ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И КАРТИ ПО ПРОЕКТ „БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РОДОПИТЕ И ЕЗЕРОТО ВИСТОНИДА - ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ АКТИВНО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ С АКРОНИМ BORDER ACT ПО ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2007 – 2013”
Обект услуги
Относно финансирането Финансирането на обществената поръчка се осигурява по проект „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида - предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничество“ с акроним BORDER ACT по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси, Бенефициент: община Смолян, Договор № В1.11.09 от 14.04.2011г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на икономиката, конкурентоспособността и корабоплаването на Р. Гърция и община Смолян, който проект се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския сьюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Участници NO
Дата на договора ПНО-ОП-13.07-1 от 2013-07-08
Изпълнител Екип - 2 ЕООД - Смолян 120617608
Собственици на изпълнител Екип - 2 ЕООД - Смолян 120617608 Екип - 2 ЕООД - Смолян Екип - 2 ЕООД - Смолян 120617608 ID: 19536
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 41 976,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: