Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Смолян -> ДЗЗД ВИА СТРОЙ ХОЛД - Смолян (693560.00 BGN)

Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с наименование: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на Център за настаняване от семеен тип в кв. Устово в гр. Смолян“.

ID 522317
Дата на публикуване 2013-02-06
Тип на документа 3
Номер на поръчка 263991
Поръчител Община Смолян 615118
Описание Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с наименование: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на Център за настаняване от семеен тип в кв. Устово в гр. Смолян“.
Обект строителство
Относно финансирането Финансирането се осигурява по проект „Подай ръка” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. „Социална инфраструктура” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бенефициент: община Смолян, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/049 от 16.02.2012г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Смолян, който проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Участници NO
Дата на договора BG161PO001/1.1-12/2011/04 от 2013-02-05
Изпълнител ДЗЗД ВИА СТРОЙ ХОЛД - Смолян 176361417
Собственици на изпълнител ДЗЗД ВИА СТРОЙ ХОЛД - Смолян 176361417 ДЗЗД ВИА СТРОЙ ХОЛД - Смолян 830136003 ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 30.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал 201467382 "СТРОЙ ХОЛД" ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 70.0 хиляди лева, представляващо 70.0% от общия капитал ID: 18241
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 693 560,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: