Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Смолян -> Алвито ЕООД - гр.Смолян (0.00 BGN)

Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Смолян и републикански пътища в чертите на гр.Смолян за оперативни сезони 2012/2013 година, 2013/2014 година и 2014/2015 година”, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции /ОП/: - ОП №1. - Район с.Стойките, с.Широка лъка, с.Гела, с.Солища, с.Стикъл, с.Върбово и съставните махали - с обща дължина 69.6 км, в т.ч. за зимно поддържане – 41.3 км : 39.3 км.ОПМ+2,000 км улична мрежа за лифт Стойките; - ОП №2. - Район с.Горна Ряка, с.Катраница, с.Петково, с.Белев дол и съставните махали- 31,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-29.2 км:26,2 кмОПМ+3,000км улична мрежа за ДВПР с.Петково и гробищен парк с.Петково; - ОП №3. - Район с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и съставните махали-25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане-16.1 км.ОПМ; - ОП №4. - Район с.Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка- 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ; - ОП №5. - Район с.Мугла и съставните махали – с обща дължина 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане- 28,0 км.: 26,0 ОПМ+2,000км улична мрежа до център на с.Мугла; - ОП №6. - Район с.Турян, с.Пещера, с.Кремене – с обща дължина 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане-15.4 км.ОПМ; - ОП № 7. - Район с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с обща дължина 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане-34.6 км.ОПМ; - ОП №8. - Район с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Сивино, с.Чеплят, с.Горово и съставните махали-36,8 км, в т.ч. за зимно поддържане-27,6 км.ОПМ; - ОП №9. - Район с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово и съставните махали-30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане-20,1 км.: 19,1км ОПМ+1,000 км улична мрежа за гробище Милково; - ОП №10 - .Район с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и съставните махали-37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане-18,1 км.ОПМ; - ОП №11. - Район с.Вълчан, с.Змиево и с.Равнината- 14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане-8.2 км.ОПМ; - ОП № 12. - Район с.Левочево, с.Хасовица, с.Писаница – с обща дължина – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане-16,7 км.: 15,2 км ОПМ+1,500км улична мрежа за х-л Форест нук – 1,000 и х-л „Елица“-0,500км; - ОП №13. - Район с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица и съставните махали – с обща дължина на ОПМ -11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-10,4 км ОПМ + 2,000 км улична мрежа за Дом за стари хора с.Фатово-0,500км и улица в с.Чокманово долна махала-1,500 км или общо за зимно поддържане-12.4 км - ОП №14. - Район Смолянски езера- с обща дължина-7.0 км, в т.ч. зимно поддържане-7.0 км. : 3,0 км-до х.Смолянски езера ОПМ+ 4,0 км улици в кв.Езерово; - ОП №15. - Район с.Кокорово, с Орешец и с.Стража с обща дължина 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане-13.7 км.ОПМ+0,200км улична мрежа до центъра на с.Орешец; - ОП №16. - Район к.к.Пампорово- с обща дължина- 5.5 км, в т.ч. зимно поддържане-2.6 км.: 1,6 кмОПМ+1,000км улична мрежа за х-л „Белмонд- 0,300 км, Спортна база- 0,200 км и паркинг Студенец – 2 000 м2 равняващо се на 0,500 км. - ОП №17. - Републиканска пътна мрежа в чертите на град Смолян с обща дължина 22.422 км.

ID 518499
Дата на публикуване 2013-01-16
Тип на документа 3
Номер на поръчка 260493
Поръчител Община Смолян 615118
Описание Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Смолян и републикански пътища в чертите на гр.Смолян за оперативни сезони 2012/2013 година, 2013/2014 година и 2014/2015 година”, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции /ОП/: - ОП №1. - Район с.Стойките, с.Широка лъка, с.Гела, с.Солища, с.Стикъл, с.Върбово и съставните махали - с обща дължина 69.6 км, в т.ч. за зимно поддържане – 41.3 км : 39.3 км.ОПМ+2,000 км улична мрежа за лифт Стойките; - ОП №2. - Район с.Горна Ряка, с.Катраница, с.Петково, с.Белев дол и съставните махали- 31,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-29.2 км:26,2 кмОПМ+3,000км улична мрежа за ДВПР с.Петково и гробищен парк с.Петково; - ОП №3. - Район с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и съставните махали-25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане-16.1 км.ОПМ; - ОП №4. - Район с.Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка- 26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ; - ОП №5. - Район с.Мугла и съставните махали – с обща дължина 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане- 28,0 км.: 26,0 ОПМ+2,000км улична мрежа до център на с.Мугла; - ОП №6. - Район с.Турян, с.Пещера, с.Кремене – с обща дължина 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане-15.4 км.ОПМ; - ОП № 7. - Район с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, хижа “Момчил юнак” и съставните махали – с обща дължина 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане-34.6 км.ОПМ; - ОП №8. - Район с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Сивино, с.Чеплят, с.Горово и съставните махали-36,8 км, в т.ч. за зимно поддържане-27,6 км.ОПМ; - ОП №9. - Район с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово и съставните махали-30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане-20,1 км.: 19,1км ОПМ+1,000 км улична мрежа за гробище Милково; - ОП №10 - .Район с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и съставните махали-37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане-18,1 км.ОПМ; - ОП №11. - Район с.Вълчан, с.Змиево и с.Равнината- 14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане-8.2 км.ОПМ; - ОП № 12. - Район с.Левочево, с.Хасовица, с.Писаница – с обща дължина – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане-16,7 км.: 15,2 км ОПМ+1,500км улична мрежа за х-л Форест нук – 1,000 и х-л „Елица“-0,500км; - ОП №13. - Район с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица и съставните махали – с обща дължина на ОПМ -11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-10,4 км ОПМ + 2,000 км улична мрежа за Дом за стари хора с.Фатово-0,500км и улица в с.Чокманово долна махала-1,500 км или общо за зимно поддържане-12.4 км - ОП №14. - Район Смолянски езера- с обща дължина-7.0 км, в т.ч. зимно поддържане-7.0 км. : 3,0 км-до х.Смолянски езера ОПМ+ 4,0 км улици в кв.Езерово; - ОП №15. - Район с.Кокорово, с Орешец и с.Стража с обща дължина 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане-13.7 км.ОПМ+0,200км улична мрежа до центъра на с.Орешец; - ОП №16. - Район к.к.Пампорово- с обща дължина- 5.5 км, в т.ч. зимно поддържане-2.6 км.: 1,6 кмОПМ+1,000км улична мрежа за х-л „Белмонд- 0,300 км, Спортна база- 0,200 км и паркинг Студенец – 2 000 м2 равняващо се на 0,500 км. - ОП №17. - Републиканска пътна мрежа в чертите на град Смолян с обща дължина 22.422 км.
Обект услуги
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора 6 от 2013-01-11
Изпълнител Алвито ЕООД - гр.Смолян 200905319
Собственици на изпълнител Алвито ЕООД - гр.Смолян 200905319 Алвито ЕООД - гр.Смолян Алвито ЕООД - гр.Смолян 200905319 ID: 13449
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 0,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: