Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Смолян -> Пътстройинженеринг АД - Кърджали (55876.00 BGN)

Изпълнение на допълнителни видове и количества СМР по договор с предмет: „Подпорна стена на км. 7+830” на подобект: „SML2252 / ІІ – 86, Смолян – Търън/ - Река – Катраница – Петково / ІІІ – 863 /”, изпълняван по проект: «Реконструкция на общински пътища: SML3245/ III – 863, Момчиловци – Виево / - Кутела /SML2241/; SML3251/ ІІ – 86, Смолян – Търън / - Тикале; SML2252 / ІІ – 86, Смолян – Търън/ - Река – Катраница – Петково / ІІІ – 863 /» по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция 2.1: «Регионална и местна инфраструктура» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.1-02/2007 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа“, Бенефициент: Община Смолян, договор BG161PO001/2.1-02/2007/031 от 14.10.2011г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Смолян, който проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

ID 494570
Дата на публикуване 2012-08-08
Тип на документа 3
Номер на поръчка 255865
Поръчител Община Смолян 615118
Описание Изпълнение на допълнителни видове и количества СМР по договор с предмет: „Подпорна стена на км. 7+830” на подобект: „SML2252 / ІІ – 86, Смолян – Търън/ - Река – Катраница – Петково / ІІІ – 863 /”, изпълняван по проект: «Реконструкция на общински пътища: SML3245/ III – 863, Момчиловци – Виево / - Кутела /SML2241/; SML3251/ ІІ – 86, Смолян – Търън / - Тикале; SML2252 / ІІ – 86, Смолян – Търън/ - Река – Катраница – Петково / ІІІ – 863 /» по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция 2.1: «Регионална и местна инфраструктура» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.1-02/2007 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа“, Бенефициент: Община Смолян, договор BG161PO001/2.1-02/2007/031 от 14.10.2011г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Смолян, който проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Обект строителство
Относно финансирането «Реконструкция на общински пътища: SML3245/ III – 863, Момчиловци – Виево / - Кутела /SML2241/; SML3251/ ІІ – 86, Смолян – Търън / - Тикале; SML2252 / ІІ – 86, Смолян – Търън/ - Река – Катраница – Петково / ІІІ – 863 /» по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция 2.1: «Регионална и местна инфраструктура» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.1-02/2007 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа“, Бенефициент: Община Смолян, договор BG161PO001/2.1-02/2007/031 от 14.10.2011г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Смолян, който проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Участници NO
Дата на договора 1 от 2012-08-07
Изпълнител Пътстройинженеринг АД - Кърджали 108001767
Собственици на изпълнител Пътстройинженеринг АД - Кърджали 108001767 Пътстройинженеринг АД - Кърджали Пътстройинженеринг АД - Кърджали 108001767 ID: 3092
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 55 876,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: