Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Сливен -> ДЗЗД Зелена среда Сливен - Сливен (4500000.00 BGN)

„Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; реконструкция и ремонт на детски площадки и архитектурни елементи; целогодишно поддържане на паркови елементи и елементи на новите и на съществуващи детски съоръжения, реконструкция, ремонт и поддръжка на  поливни системи, питейни фонтанки и други, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи и внасяне на нова паркова мебел на територията на Община Сливен”, по 2 обособени позиции, както следва:  Обособена позиция I: Район северен - Озеленени площи, паркове, градини, скверове, пешеходни зони, междублокови пространства, дълготрайната дървесна и храстова растителност, детски площадки, поливни системи, питейни фонтанки и други, разположени северно от бул. ”Димитър Пехливанов – Добрович”, бул. ”Цар Симеон”, бул. ”Братя Миладинови” и бул. ”Георги Данчев”, включващи следните обекти: Централна градска част, кв. ”Комлука”, кв. „Република“, кв. „Кольо Фичето”, кв. ”Звездите”, кв. ”Ново село”, кв. ”Сини камъни”, кв. ”Българка”, бул. ”Христо Ботев” – изток, запад, бул. ”Панайот Хитов”, Ичеренско шосе до разклона за лифта, Дюлева река от долна лифтена станция до ресторант „Бриз”, бул. ”Стефан Стамболов”, северно от бул. ”Георги Данчев”, бул.”Димитър Пехливанов – Добрович” - градината край реката, бул. ”Цар Симеон”, включително кръгово кръстовище, бул. ”Братя Миладинови” и бул. ”Георги Данчев”, включително кръгово кръстовище; кв. ”Клуцохор”, ”Хамам Баир”, бул. ”Стефан Караджа”, бул. ”Тракия”, бул. ”6-ти септември”, бул. ”Димитър Пехливанов – Добрович”, Банско шосе, Софийски подход до пътна връзка (Детелината) на път II-66 „Сливен – Стара Загора” и I-6 „Сливен – Бургас”; населените места: с. Бинкос, с. Селиминово, с. Голямо Чочовен, с. Малко Чочовен,  с. Гавраилово, с. Чинтулово, с. Тополчане, с. Калояново, с. Глушник, с. Трапоклово, с. Горно Александрово, с. Сотиря, с. Ичера, с. Раково, с. Въглен, с. Бяла, с. Новачево, с. Градско, с. Изгрев, с. Божевци, с. Средорек, с. Стара река, с. Зайчари  Обособена позиция ІІ: Район южен - Озеленени площи, паркове, градини скверове, пешеходни зони, междублокови пространства, дълготрайната дървесна и храстова растителност, детски площадки, поливни системи, питейни фонтанки и други, разположени южно от бул. ”Братя Миладинови” и бул. ”Георги Данчев”, включващи следните обекти: кв. ”Гео Милев”, кв. ”Даме Груев”, кв. ”Руски квартал”, кв. ”Младост”, кв. ”Стоян Заимов” - север и юг, кв. ”Дружба”, парк ”Юнак”, Стадион „Хаджи Димитър” южно от входна алея, градинка „Орлето”, градинка пред Енергоснабдяване, кв. ”Надежда”, кв. ”Речица”, бул. ”Хаджи Димитър”, южно от бул. „Братя Миладинови”, ул. ”Радой Ралин”, бул. ”Цар Симеон” от бул. ”Илинденско въстание” до околовръстен път на изхода за гр. Ямбол, бул. ”Илинденско въстание”, Бургаско шосе, Бургаски подход до разклона за Нови гробища, Нови гробища, Стадион „Академик”, кв. ”Диньо Дачев”; кв. ”Речица”; населените места: с. Струпец, с. Старо село, с. Злати войвода, с. Ковачите, с. Младово, с. Биково, гр. Кермен, с. Скобелево, с. Бозаджии, с. Чокоба, с. Николаево, с. Глуфишево, с. Панаретовци, с. Мечкарево, с. Гергевец, с. Самуилово, с. Крушаре, с. Камен, с. Жельо войвода, с. Блатец, с. Драгоданово

ID 664911
Дата на публикуване 2015-05-04
Тип на документа 3
Номер на поръчка 312158
Поръчител Община Сливен 590654
Описание „Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; реконструкция и ремонт на детски площадки и архитектурни елементи; целогодишно поддържане на паркови елементи и елементи на новите и на съществуващи детски съоръжения, реконструкция, ремонт и поддръжка на поливни системи, питейни фонтанки и други, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи и внасяне на нова паркова мебел на територията на Община Сливен”, по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция I: Район северен - Озеленени площи, паркове, градини, скверове, пешеходни зони, междублокови пространства, дълготрайната дървесна и храстова растителност, детски площадки, поливни системи, питейни фонтанки и други, разположени северно от бул. ”Димитър Пехливанов – Добрович”, бул. ”Цар Симеон”, бул. ”Братя Миладинови” и бул. ”Георги Данчев”, включващи следните обекти: Централна градска част, кв. ”Комлука”, кв. „Република“, кв. „Кольо Фичето”, кв. ”Звездите”, кв. ”Ново село”, кв. ”Сини камъни”, кв. ”Българка”, бул. ”Христо Ботев” – изток, запад, бул. ”Панайот Хитов”, Ичеренско шосе до разклона за лифта, Дюлева река от долна лифтена станция до ресторант „Бриз”, бул. ”Стефан Стамболов”, северно от бул. ”Георги Данчев”, бул.”Димитър Пехливанов – Добрович” - градината край реката, бул. ”Цар Симеон”, включително кръгово кръстовище, бул. ”Братя Миладинови” и бул. ”Георги Данчев”, включително кръгово кръстовище; кв. ”Клуцохор”, ”Хамам Баир”, бул. ”Стефан Караджа”, бул. ”Тракия”, бул. ”6-ти септември”, бул. ”Димитър Пехливанов – Добрович”, Банско шосе, Софийски подход до пътна връзка (Детелината) на път II-66 „Сливен – Стара Загора” и I-6 „Сливен – Бургас”; населените места: с. Бинкос, с. Селиминово, с. Голямо Чочовен, с. Малко Чочовен, с. Гавраилово, с. Чинтулово, с. Тополчане, с. Калояново, с. Глушник, с. Трапоклово, с. Горно Александрово, с. Сотиря, с. Ичера, с. Раково, с. Въглен, с. Бяла, с. Новачево, с. Градско, с. Изгрев, с. Божевци, с. Средорек, с. Стара река, с. Зайчари Обособена позиция ІІ: Район южен - Озеленени площи, паркове, градини скверове, пешеходни зони, междублокови пространства, дълготрайната дървесна и храстова растителност, детски площадки, поливни системи, питейни фонтанки и други, разположени южно от бул. ”Братя Миладинови” и бул. ”Георги Данчев”, включващи следните обекти: кв. ”Гео Милев”, кв. ”Даме Груев”, кв. ”Руски квартал”, кв. ”Младост”, кв. ”Стоян Заимов” - север и юг, кв. ”Дружба”, парк ”Юнак”, Стадион „Хаджи Димитър” южно от входна алея, градинка „Орлето”, градинка пред Енергоснабдяване, кв. ”Надежда”, кв. ”Речица”, бул. ”Хаджи Димитър”, южно от бул. „Братя Миладинови”, ул. ”Радой Ралин”, бул. ”Цар Симеон” от бул. ”Илинденско въстание” до околовръстен път на изхода за гр. Ямбол, бул. ”Илинденско въстание”, Бургаско шосе, Бургаски подход до разклона за Нови гробища, Нови гробища, Стадион „Академик”, кв. ”Диньо Дачев”; кв. ”Речица”; населените места: с. Струпец, с. Старо село, с. Злати войвода, с. Ковачите, с. Младово, с. Биково, гр. Кермен, с. Скобелево, с. Бозаджии, с. Чокоба, с. Николаево, с. Глуфишево, с. Панаретовци, с. Мечкарево, с. Гергевец, с. Самуилово, с. Крушаре, с. Камен, с. Жельо войвода, с. Блатец, с. Драгоданово
Обект услуги
Относно финансирането
Участници Обособена позиция 1 ||1.Еко Ес Мениджмънт ООД, гр. София, ул. Папа Йоан Павел ІІ № 1, ЕИК200952468; ||2.Бургасцвет – 90 – Танев ЕООД, гр. Бургас, ул. Богориди № 16, ЕИК102833731; ||3.ДЗЗД Зелена среда Сливен (Зауба АД, гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 48-50, ЕИК 121877530; Мулти Парк ООД, гр. Бургас, ул. Адам Мицкевич № 9, ет. 1, ап. Офис 1, ЕИК 147201783); ||4.ДЗЗД Грийн Сливен, гр. София, бул. Ботевградско шосе № 246 (АЙ КЮ ПЛАТИНИУМ ООД, гр. София; район Лозенец, ул.Вискяр планина № 19, ет. 2, ЕИК 175322906; Комунална Техника ЕООД, гр. София, ул. Анджело Ронкали № 7, ЕИК 175223947; СПОТ.КОММ ЕООД, гр. София, ул. Андрей Ляпчев № 51, ЕИК 202076854. || ||Обособена позиция 2 ||1.ДЗЗД Агроспектър Сливен, гр. Разград, ул. Паркова № 29 (АГРОСПЕКТЪР 2000 ООД, гр. Разград, ул. Паркова № 29, ЕИК 116506769; ПОЛИ ЙОРД ЕООД, гр. Варна, ул. Тролейна № 2, ет. 2, ап. 8, ЕИК 103951317; ”ДИ ЕС ЕС СТРОЙ” ЕООД, гр. София, жк Надежда II бл.264 вх.В ет.5 ап.63, ЕИК 200411530; МИСТЪРБИЛД ООД, гр. София, ул. Поп Богомил № 23, ЕИК 130201533); ||2.Еко Ес Мениджмънт ООД, гр. София, ул. Папа Йоан Павел ІІ № 1, ЕИК200952468; ||3.Бургасцвет – 90 – Танев ЕООД, гр. Бургас, ул. Богориди № 16, ЕИК102833731; ||4.ДЗЗД Зелена среда Сливен (Зауба АД, гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 48-50, ЕИК 121877530; Мулти Парк ООД, гр. Бургас, ул. Адам Мицкевич № 9, ет. 1, ап. Офис 1, ЕИК 147201783); ||5.ДЗЗД Грийн Сливен, гр. София, бул. Ботевградско шосе № 246 (АЙ КЮ ПЛАТИНИУМ ООД, гр. София; район Лозенец, ул.Вискяр планина № 19, ет. 2, ЕИК 175322906; Комунална Техника ЕООД, гр. София, ул. Анджело Ронкали № 7, ЕИК 175223947; СПОТ.КОММ ЕООД, гр. София, ул. Андрей Ляпчев № 51, ЕИК 202076854. ||
Дата на договора 1 от 2015-04-23
Изпълнител ДЗЗД Зелена среда Сливен - Сливен 176692100
Собственици на изпълнител ДЗЗД Зелена среда Сливен - Сливен 176692100 ДЗЗД Зелена среда Сливен - Сливен 147201783 МУЛТИ ПАРК ООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал 121877530 ЗАУБА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 95.0% от общия капитал ID: 23516
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 4 500 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: