Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Сливен -> ДЗЗД МАПИ (265730.00 BGN)

"Информация и публичност по проекти, финансирани по ОПРР"

ID 524310
Дата на публикуване 2013-02-18
Тип на документа 3
Номер на поръчка 262560
Поръчител Община Сливен 590654
Описание "Информация и публичност по проекти, финансирани по ОПРР"
Обект услуги
Относно финансирането Поръчката е свързана със следните проекти, финансирани по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" - Проект “Интегриран проект за благоустрояване на парк „ЮНАК” Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”; Проект „ Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен” Приоритетна ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”; Проект „Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи” Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
Участници NO
Дата на договора 024-U-7 от 2013-02-13
Изпълнител ДЗЗД МАПИ 176456908
Собственици на изпълнител ДЗЗД МАПИ 176456908 ДЗЗД МАПИ 200958407 "ПИНК КЪМЮНИКЕЙШЪН" ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 103117045 МАГ АДВЪРТАЙЗИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 18685
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 265 730,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: