Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Силистра -> ДЗЗД Силистра - сн - воден цикъл - гр.София (746800.00 BGN)

„ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” по проект „Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”, Договор за Безвъзмездна финансова помощ № DIR -51011116-C059 по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за строеж „Изграждане на РПСОВ гр. Силистра, довеждащ и отвеждащ колектор”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за строеж „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”

ID 583532
Дата на публикуване 2014-01-31
Тип на документа 3
Номер на поръчка 286432
Поръчител Община Силистра 565537
Описание „ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” по проект „Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”, Договор за Безвъзмездна финансова помощ № DIR -51011116-C059 по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за строеж „Изграждане на РПСОВ гр. Силистра, довеждащ и отвеждащ колектор”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за строеж „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”
Обект услуги
Относно финансирането Поръчката се възлага в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-C059 от 20.11.2012 г. за проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЙОННА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ – СИЛИСТРА, ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГРАД СИЛИСТРА” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали” на оперативната програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз в размер до 80% от общите допустими разходи.
Участници NO
Дата на договора DIR-51011116-C059-07-U от 2014-01-24
Изпълнител ДЗЗД Силистра - сн - воден цикъл - гр.София 176635302
Собственици на изпълнител ДЗЗД Силистра - сн - воден цикъл - гр.София 176635302 ДЗЗД Силистра - сн - воден цикъл - гр.София 130968178 КАРИЛ КОНСУЛТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 85.0% от общия капитал 131030786 ДЕЙТА ГРУП ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 10.0% от общия капитал 108507750 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал ID: 20896
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 746 800,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: