Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Севлиево -> ДЗЗД Инвест груп (0.00 BGN)

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Севлиево“    

ID 683180
Дата на публикуване 2015-08-18
Тип на документа 3
Номер на поръчка 322137
Поръчител Община Севлиево 215889
Описание „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Севлиево“
Обект услуги
Относно финансирането
Участници 1."Протико Ил" ЕООД, ЕИК 131259393, адрес кв. Драгалевци, ул. "Захари Зограф" № 57, ет. 2, ап. 12 град София; 2. „Бул Строй Контрол Инженеринг“АД, ЕИК 130188559, с адрес град София, кв. Витоша, ул. „Лъвски рид“№ 4; 3."Евиданс Инженеринг" ЕООД, ЕИК 201415001, адрес кв. Възраждане, ул. "Лавеле" № 8 , ет. 4 , ап. 6 град София; 4. „ВМЛ - Консулт“ЕООД с ЕИК 131395468, град София, 1172, район Изгрев, бул. „Драган Цанков“№ 59 , вх. 6, ет. 2 ,ап. 6; 5. Обединение "Обновен дом за Севлиево", в което участват: "Българо-австрийска консултантска компания" АД, с ЕИК 175129387, с адрес ул. "Генерал Паренсов" № 49, град София и "Александров-архитекти" ЕООД с ЕИК 175187351, адрес ул. "Дукатска планина" № 1а, град София; 6. „Миком“ ЕООД, ЕИК 110547474, град Троян, 5600, ул. „Добруджа“ № 3; 7. „Вистра - АСК“ ДЗЗД , град Велико Търново 5000, бул. „България“№ 2 , ет. 3 с членове „Агенция Стройконтрол – ВТ“ ООД с ЕИК 104120208, адрес град Велико Търново 5000, бул. „България“№ 2 , ет. 3 и „ВИСТРА ПРОЕКТ“ ООД, ЕИК 104596890,град Велико Търново, ул. „Васил Левски“№ 15; 8. „Кимтекс ЛС“ ООД, ЕИК 824124548, с адрес Плевен 5800, ул. „Дойран“№ 71, ет. 3 ||9. „СС Консулт“ ЕООД с ЕИК 103950959, град Варна 9000, район Одесос, ул. „Страхил Войвода“ № 36; 10. „Димитров и син“ ЕООД, ЕИК 114537610 град Плевен 5800, ул. „Шейново“ № 7, 11. "Трансконсулт-БГ" ООД, с ЕИК 121389659, с адрес град София, ул. "Дамян Груев" № 15; 12. „Енемона“АД, ЕИК 020955078, град София 1113, ул. „Коста Лулчев“ № 20; 13. „Мултиплекс инженеринг“ЕООД, ЕИК 121915340, адрес град София, район Сердика, ул. „Люти брод“№ 3; 14. "ПМ Енерджи Консулт" ДЗЗД с участници в обединението "ЕС-Енерджи Проект" ЕООД с ЕИК 175450795, бул."Симеоновско шосе" №1, вх. А, ет. 6, ап. 83, "Рафаилов Консулт" ЕООД с ЕИК 121811498, адрес ж.к Борово, ул. "Родопски извор" № 54, град София и "ПМ ЕНЕРДЖИ"ООД с ЕИК 201606405, адрес ул. "Родопски извор" № 54, град София; 15. „Богоев консулт“ ЕООД с ЕИК 175387957, адрес София, ж.к Люлин, бл. 883 вх. Д, ет. 2 ап. 113; 16. Консорциум Конструктивно обследване със съдружници "Проджект Планинг Енд Мениджмънт" ООД, с ЕИК 175216595, с адрес бул. "Витоша" № 39 , град София, "Ивалс-Дренски" ЕООД с ЕИК 020658970. ул. "Владимир Димитров-Майстора" № 2 , град София, "Ди Ви Консулт БГ" ООД с ЕИК 200308719 с адрес град Шумен, ул. "Васил Левски" № 29, вх. Г; 17. ДЗЗД "Ифрам-Интконс-Проконтрол"Обединение "Инфрам-Интконс-Проконтрол" партньoри: "Инфрам" ЕООД с ЕИК 131127235, бул. "Васил Левски" 13А , "Интконс" ЕООД с ЕИК 131553690, с адрес бул. "Васил Левски" 13А, град София и "Проконтрол" ООД с ЕИК 110572844, ул "Иван Драсов" № 7, град Ловеч; 18. „Архонт Проект“ ООД, ЕИК 131460909, град София,район Красно село, жк. Борово, ъл. „Ястребец“ № 9; 19. ДЗЗД "Инвест ГРУП" с участници "Архонт"ЕООД с ЕИК 131544346, адрес акд."Борис Стефанов" № 20 , вх. Б , ет. 4, офис 13 град София; 20. „Стройконсулт – ГН 99“ ЕООД , ЕИК 130007553, град София, Красно село, жк. Борово, ул. „Родопски извор“ № 43а; 21. Аниди" ЕООД с ЕИК 160088597, ул. "Русен Атанасов" № 19, град Чирпан; 22. „Енерджи Про ДМ“ ЕООД, ЕИК 202088175, град София, район Илинден, жк. Света троица 313 , вх. А , ет. 11, ап. 50; 23. „Смарт Енерджи“ДЗЗД, адрес град София, район Възраждане , ул. „Три уши“№ 107, със съдружници в обединението – „Енергиини обследвания“ООД с ЕИК 202674576 и „Ивеста 2003“ ООД с ЕИК 131047508; || || || ||
Дата на договора ОП-25/4/ от 2015-07-27
Изпълнител ДЗЗД Инвест груп 176688415
Собственици на изпълнител ДЗЗД Инвест груп 176688415 ДЗЗД Инвест груп 131544346 АРХОНТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 200887807 ТЕРМО КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 22691
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 0,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: