Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Своге -> СД Гарант 90 - Цонев и сие - Враца (3520.00 BGN)

Основен ремонт, асфалтиране, бетониране и изкърпване улични и пътни настилки на територията на община Своге през 2015 г. по обособени позиции: 1. ОП №1-Основен ремонт ул.“Балкан“, с.Свидня  2. ОП №2-Основен ремонт улица от магазина към мах.“Могилата“, с.Зимевица  3. ОП №3- Основен ремонт ул.“Издримец“, с.Гара Бов от о.т. 135 до о.т. 138  4. ОП №4-Основен ремонт път за мах.“Шумни дол“, с.Желен  5. ОП №5-Бетониране на част от ул.“Синчец“, кв.Джиджовица, гр.Своге от о.т. 809 до о.т. 810  6. ОП №6-Бетониране ул.“Бор“, с.Церово  7. ОП №7-Бетониране улица в кв.“Горно селище“, с.Томпсън  8. ОП №8-Бетониране улица в кв.“Церово страге“, с.Томпсън  9. ОП №9-Бетониране ул.“Акация“, с.Искрец от о.т. 43 до о.т. 249 10. ОП №10-Бетониране ул.“Чавдар“, с.Свидня от о.т. 163 до о.т. 165 11. ОП №11-Бетониране ул.“Симеон“, с.Гара Бов от о.т. 192 до о.т. 195 12. ОП №12-Бетониране на част от път за мах.“Старо село“, с.Реброво 13. ОП №13-Бетониране на част от път за мах.“Момчилов лак“, с.Томпсън 14. ОП №14- Основен ремонт улици град Своге  15. ОП №15- Основен ремонт улици с.Габровница  16. ОП №16- Основен ремонт улица „Здравец“, с.Миланово  17. ОП №17-Асфалтиране на част от ул.“Черно море“, кв.Дренов, гр.Своге от о.т. 942 до о.т. 935  18. ОП №18-Рехабилитация ул.“Цар Симеон“, гр.Своге от о.т. 502 до о.т. 507  19. ОП №19-Реконструкция ул.“Просвета“, гр.Своге  20. ОП №20-Рехабилитация улица „5-та“, с.Владо Тричков от о.т. 132 до о.т. 164  21. ОП №21-Асфалтиране ул.“Кокиче“, с.Гара Лакатник от о.т. 86- о.т.89 към о.т.92  22. ОП №22- Асфалтиране ул.“Меча поляна“, с.Искрец от о.т. 268 до о.т. 274  23. ОП №23-Реконструкция на път за мах.Домишлярете, гр.Своге 24. ОП №24. Рехабилитация път за с.Луково 

ID 683651
Дата на публикуване 2015-08-20
Тип на документа 3
Номер на поръчка 324179
Поръчител Община Своге 776502
Описание Основен ремонт, асфалтиране, бетониране и изкърпване улични и пътни настилки на територията на община Своге през 2015 г. по обособени позиции: 1. ОП №1-Основен ремонт ул.“Балкан“, с.Свидня 2. ОП №2-Основен ремонт улица от магазина към мах.“Могилата“, с.Зимевица 3. ОП №3- Основен ремонт ул.“Издримец“, с.Гара Бов от о.т. 135 до о.т. 138 4. ОП №4-Основен ремонт път за мах.“Шумни дол“, с.Желен 5. ОП №5-Бетониране на част от ул.“Синчец“, кв.Джиджовица, гр.Своге от о.т. 809 до о.т. 810 6. ОП №6-Бетониране ул.“Бор“, с.Церово 7. ОП №7-Бетониране улица в кв.“Горно селище“, с.Томпсън 8. ОП №8-Бетониране улица в кв.“Церово страге“, с.Томпсън 9. ОП №9-Бетониране ул.“Акация“, с.Искрец от о.т. 43 до о.т. 249 10. ОП №10-Бетониране ул.“Чавдар“, с.Свидня от о.т. 163 до о.т. 165 11. ОП №11-Бетониране ул.“Симеон“, с.Гара Бов от о.т. 192 до о.т. 195 12. ОП №12-Бетониране на част от път за мах.“Старо село“, с.Реброво 13. ОП №13-Бетониране на част от път за мах.“Момчилов лак“, с.Томпсън 14. ОП №14- Основен ремонт улици град Своге 15. ОП №15- Основен ремонт улици с.Габровница 16. ОП №16- Основен ремонт улица „Здравец“, с.Миланово 17. ОП №17-Асфалтиране на част от ул.“Черно море“, кв.Дренов, гр.Своге от о.т. 942 до о.т. 935 18. ОП №18-Рехабилитация ул.“Цар Симеон“, гр.Своге от о.т. 502 до о.т. 507 19. ОП №19-Реконструкция ул.“Просвета“, гр.Своге 20. ОП №20-Рехабилитация улица „5-та“, с.Владо Тричков от о.т. 132 до о.т. 164 21. ОП №21-Асфалтиране ул.“Кокиче“, с.Гара Лакатник от о.т. 86- о.т.89 към о.т.92 22. ОП №22- Асфалтиране ул.“Меча поляна“, с.Искрец от о.т. 268 до о.т. 274 23. ОП №23-Реконструкция на път за мах.Домишлярете, гр.Своге 24. ОП №24. Рехабилитация път за с.Луково
Обект строителство
Относно финансирането
Участници 1. ОП №1-ИСТРА ТМТ ЕООД 200726024; МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; БАТПЕЛ ЕООД 131127064; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132; ДЕНИВЕГС ЕООД 175128374; МАРТИ БЕТ ЕООД 175023028. || 2. ОП №2-ИСТРА ТМТ ЕООД 200726024; БАТПЕЛ ЕООД 131127064; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132; МАРТИ БЕТ ЕООД 175023028. || 3. ОП №3- МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; БАТПЕЛ ЕООД 131127064; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132; ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД 106002863. || 4. ОП №4-ИСТРА ТМТ ЕООД 200726024; БАТПЕЛ ЕООД 131127064; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132 || 5. ОП №5-ИСТРА ТМТ ЕООД 200726024; МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; БАТПЕЛ ЕООД 131127064; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132; ДЕНИВЕГС ЕООД 175128374; || 6. ОП №6-ИСТРА ТМТ ЕООД 200726024; БАТПЕЛ ЕООД 131127064; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132; МАРТИ БЕТ ЕООД 175023028. || 7. ОП №7-ИСТРА ТМТ ЕООД 200726024; МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; БАТПЕЛ ЕООД 131127064; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132; ДЕНИВЕГС ЕООД 175128374; МАРТИ БЕТ ЕООД 175023028. || 8. ОП №8-ИСТРА ТМТ ЕООД 200726024; МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; БАТПЕЛ ЕООД 131127064; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132; ДЕНИВЕГС ЕООД 175128374; МАРТИ БЕТ ЕООД 175023028. || 9. ОП №9-ИСТРА ТМТ ЕООД 200726024; МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; БАТПЕЛ ЕООД 131127064; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132; ||10. ОП №10-ИСТРА ТМТ ЕООД 200726024; МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; БАТПЕЛ ЕООД 131127064; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132; ||11. ОП №11-ИСТРА ТМТ ЕООД 200726024; БАТПЕЛ ЕООД 131127064; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132; МАРТИ БЕТ ЕООД 175023028. ||12. ОП №12-ИСТРА ТМТ ЕООД 200726024; МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; БАТПЕЛ ЕООД 131127064; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132;ДЕНИВЕГС ЕООД 175128374; МАРТИ БЕТ ЕООД 175023028. ||13. ОП №13-ИСТРА ТМТ ЕООД 200726024; МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; БАТПЕЛ ЕООД 131127064; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132;ДЕНИВЕГС ЕООД 175128374; МАРТИ БЕТ ЕООД 175023028. ||14. ОП №14- МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; СД ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ 040115601; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132;ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД 106002863. || 15. ОП №15- МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132;ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД 106002863. || 16. ОП №16- МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; СД ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ 040115601; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132;ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД 106002863. || 17. ОП №17-ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД 175254451; МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; СД ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ 040115601; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132;ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД 106002863. || 18. ОП №18-ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД 175254451; МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; СД ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ 040115601; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132;ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД 106002863. || 19. ОП №19-МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132;ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД 106002863. || 20. ОП №20-МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132;ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД 106002863. || 21. ОП №21-МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132;ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД 106002863; СД ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ 040115601. || 22. ОП №22- МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132;ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД 106002863; || 23. ОП №23-МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132;ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД 106002863; ||24. ОП №24-МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД 109514979; ПРОЕКТСТРОЙИНЕЖЕНЕРИНГ ТП ООД 175459132;ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД 106002863. ||
Дата на договора 328 от 2015-08-07
Изпълнител СД Гарант 90 - Цонев и сие - Враца 40115601
Собственици на изпълнител СД Гарант 90 - Цонев и сие - Враца 40115601 СД Гарант 90 - Цонев и сие - Враца СД Гарант 90 - Цонев и сие - Враца 40115601 ID: 2648
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 3 520,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: