Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Свищов -> ДЗЗД НОВЕ 2012 - Велико Търново (4718310.00 BGN)

 „Избор на изпълнител за подготовка на строителната площадка и изпълнение на строително монтажните работи и доставките за обект: „Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове – І етап”.

ID 516500
Дата на публикуване 2013-01-07
Тип на документа 3
Номер на поръчка 259905
Поръчител Община Свищов 133965
Описание „Избор на изпълнител за подготовка на строителната площадка и изпълнение на строително монтажните работи и доставките за обект: „Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове – І етап”.
Обект строителство
Относно финансирането Финансирането на проекта е осигурено по оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от от Европейския фонд за Регионално развитие и от Кохезионния фонд за Регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010/012 - ”Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град НОВЕ - І етап”.
Участници NO
Дата на договора 94-Д-2 от 2013-01-04
Изпълнител ДЗЗД НОВЕ 2012 - Велико Търново 176438550
Собственици на изпълнител ДЗЗД НОВЕ 2012 - Велико Търново 176438550 ДЗЗД НОВЕ 2012 - Велико Търново 104112179 ВТ ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 67.0% от общия капитал 130931913 РЕСТАВРАЦИЯ 02, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 33.0% от общия капитал ЕГН: ********** ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВАдлъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2008-04-02] ЕГН: ********** СТАНИМИР МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВдлъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2008-04-02] ********** ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** СТАНИМИР МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 18405
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 4 718 310,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: