Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Свиленград -> ДЗЗД Дизайн Конструкшън (23931913.00 BGN)

„Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода”  и кв.„Гебран”

ID 545529
Дата на публикуване 2013-06-12
Тип на документа 3
Номер на поръчка 275155
Поръчител Община Свиленград 903825
Описание „Избор на изпълнител на Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода” и кв.„Гебран”
Обект строителство
Относно финансирането Инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, реализиран ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води”, по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”
Участници NO
Дата на договора 6 от 2013-06-11
Изпълнител ДЗЗД Дизайн Конструкшън 176510455
Собственици на изпълнител ДЗЗД Дизайн Конструкшън 176510455 ДЗЗД Дизайн Конструкшън 131458468 """РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН"" ЕАД", националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 96.5% от общия капитал 131491257 АР СИ ДИЗАЙН, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 3.5% от общия капитал ЕИК: 131458468 РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-03-15] 131458468 РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕИК: 201679499 РАЙКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ АД(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2012-10-09] ********** ПЕТЪР БЛАГОЕВ КОЗАРЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 15.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ********** РАЙНА ИЛИЕВА КОЗАРЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 15.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ********** БЛАГОЙ ПЕТРОВ КОЗАРЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 10.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал ********** ИЛИЯ ПЕТРОВ КОЗАРЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 10.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал ЕИК: 201679499 РАЙКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ АД(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2012-10-09] ********** ПЕТЪР БЛАГОЕВ КОЗАРЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 15.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ********** РАЙНА ИЛИЕВА КОЗАРЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 15.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ********** БЛАГОЙ ПЕТРОВ КОЗАРЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 10.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал ********** ИЛИЯ ПЕТРОВ КОЗАРЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 10.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал ЕИК: 201679499 РАЙКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ АД(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2012-10-09] ********** ПЕТЪР БЛАГОЕВ КОЗАРЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 15.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ********** РАЙНА ИЛИЕВА КОЗАРЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 15.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ********** БЛАГОЙ ПЕТРОВ КОЗАРЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 10.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал ********** ИЛИЯ ПЕТРОВ КОЗАРЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 10.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал ID: 19317
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 23 931 913,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: