Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Разград -> ДЗЗД Консориум Разград-промо-ивент - София (164500.00 BGN)

„ Изработване и разпространение на рекламни материали, организиране на събитие в района на туристическите атракции и др. промоционални прояви” по проект „Абритус –мистика и реалност”

ID 559097
Дата на публикуване 2013-09-10
Тип на документа 3
Номер на поръчка 278184
Поръчител Община Разград 505910
Описание „ Изработване и разпространение на рекламни материали, организиране на събитие в района на туристическите атракции и др. промоционални прояви” по проект „Абритус –мистика и реалност”
Обект услуги
Относно финансирането Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на Договор BG161PO001/3.1-03/2010/018 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Разград, проект „Абритус – мистика и реалност” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Бенефициент: община Разград, който проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Участници NO
Дата на договора U-10 от 2013-09-05
Изпълнител ДЗЗД Консориум Разград-промо-ивент - София 176266015
Собственици на изпълнител ДЗЗД Консориум Разград-промо-ивент - София 176266015 ДЗЗД Консориум Разград-промо-ивент - София 175455251 ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал 131180266 ФОНДАЦИЯ ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 70.0% от общия капитал ID: 17475
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 164 500,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: