Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Разград -> Консорциум "КГ-Т2000" (3597929.00 BGN)

Строително-монтажни работи на сградите на следните училища на територията на Община Разград: СОУ „Хр. Ботев” гр. Разград и Спортно училище гр. Разград, ОУ „Никола Икономов” гр. Разград, ОУ „Отец Паисий” гр. Разград, ОУ „Г.С. Раковски” с. Раковски, ОУ „Иван Тургенев” гр. Разград и ПГХТБТ „Мария Кюри” гр. Разград, включващи мерки за енергийна ефективност 

ID 534949
Дата на публикуване 2013-04-04
Тип на документа 3
Номер на поръчка 269958
Поръчител Община Разград 505910
Описание Строително-монтажни работи на сградите на следните училища на територията на Община Разград: СОУ „Хр. Ботев” гр. Разград и Спортно училище гр. Разград, ОУ „Никола Икономов” гр. Разград, ОУ „Отец Паисий” гр. Разград, ОУ „Г.С. Раковски” с. Раковски, ОУ „Иван Тургенев” гр. Разград и ПГХТБТ „Мария Кюри” гр. Разград, включващи мерки за енергийна ефективност
Обект строителство
Относно финансирането Финансирането на поръчката се осъществява със средства, предвидени за реализацията на Проект „Повишаване на енергийната ефективност в образователната инфраструктура на Община Разград, съпътстваща устойчиво развитие” на Община Разград, като бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/034 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа з514734а прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”.
Участници NO
Дата на договора 034-S-1 от 2013-04-03
Изпълнител Консорциум "КГ-Т2000" 176448427
Собственици на изпълнител Консорциум "КГ-Т2000" 176448427 Консорциум "КГ-Т2000" 127627462 КЪНСТРАКШЪН ГРУП, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 75.0% от общия капитал 127519344 ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ - 2000, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 25.0% от общия капитал ID: 18908
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 3 597 929,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: