Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Разград -> ДЗЗД Консорциум Абритус ІІІ Консулт - гр. София (342699.00 BGN)

Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Разград с включени програми за реализация, подробни устройствени планове (ПУП) за участъците от зоните за въздействие, за които няма такъв, екологични оценки и оценки за съвместимостта на ИПГВР и ПУП, предпроектни проучвания и подробни технически задания за инвестиционно  проектиране

ID 500114
Дата на публикуване 2012-09-19
Тип на документа 3
Номер на поръчка 244289
Поръчител Община Разград 505910
Описание Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Разград с включени програми за реализация, подробни устройствени планове (ПУП) за участъците от зоните за въздействие, за които няма такъв, екологични оценки и оценки за съвместимостта на ИПГВР и ПУП, предпроектни проучвания и подробни технически задания за инвестиционно проектиране
Обект услуги
Относно финансирането Проект "Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Участници NO
Дата на договора U-6/2012 от 2012-09-12
Изпълнител ДЗЗД Консорциум Абритус ІІІ Консулт - гр. София 176371571
Собственици на изпълнител ДЗЗД Консорциум Абритус ІІІ Консулт - гр. София 176371571 ДЗЗД Консорциум Абритус ІІІ Консулт - гр. София 831727596 ВИГ-ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 22.0% от общия капитал 200930169 ВИДИ АРХ ООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал 121311169 ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 48.0% от общия капитал ЕГН: ********** ВЛАДИМИР ЖЕЛЕВ РУСЕВдлъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2008-08-01] ЕГН: ********** ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАКАЛОВдлъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2008-08-01] ********** ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАКАЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 25.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** ВЛАДИМИР ЖЕЛЕВ РУСЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 25.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 17636
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 342 699,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: