Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Разград -> Нефес - ЕООД , гр. Русе (72834.00 BGN)

ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА  ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВEНА ИЗОСТАНАЛОСТ С. ПРОСТОРНО, ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ С. ПРОСТОРНО И ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ „ЕМИЛИЯН” ГР. РАЗГРАД , :  обособена позиция 1:  компютърно   и офис оборудване  обособена позиция 2: кухненско, перално и почистващо оборудване  и пожарогасители   обособена позиция 3:  специализирано  медицинско и рехабилитационно оборудване  

ID 435396
Дата на публикуване 2011-04-14
Тип на документа 43
Номер на поръчка 191033
Поръчител Община Разград 505910
Описание ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВEНА ИЗОСТАНАЛОСТ С. ПРОСТОРНО, ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ С. ПРОСТОРНО И ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ „ЕМИЛИЯН” ГР. РАЗГРАД , : обособена позиция 1: компютърно и офис оборудване обособена позиция 2: кухненско, перално и почистващо оборудване и пожарогасители обособена позиция 3: специализирано медицинско и рехабилитационно оборудване
Обект доставки
Относно финансирането Поръчката е в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” BG161PO001/1.1-01/2007/060 „Ремонт, обновяване и оборудване на социални заведения за деца и младежи с увреждания в гр. Разград и с. Просторно, община Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво местно развитие”. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.
Участници NO
Дата на договора 060-D-12.2 от 2011-04-08
Изпълнител Нефес - ЕООД , гр. Русе 117661644
Собственици на изпълнител Нефес - ЕООД , гр. Русе 117661644 Нефес - ЕООД , гр. Русе Нефес - ЕООД , гр. Русе 117661644 ID: 11630
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 72 834,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: