Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Раднево, област Стара Загора -> ДЗЗД Терес (19434946.00 BGN)

„Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Раднево”

ID 589648
Дата на публикуване 2014-03-04
Тип на документа 3
Номер на поръчка 291322
Поръчител Община Раднево, област Стара Загора 817956
Описание „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Раднево”
Обект строителство
Относно финансирането Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект DIR 51011116-50-134 “Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-C052 от 28.11.2012г.
Участници NO
Дата на договора 0034 от 2014-02-27
Изпълнител ДЗЗД Терес 176645759
Собственици на изпълнител ДЗЗД Терес 176645759 ДЗЗД Терес 119081953 ВОДСТРОЙ 98, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал 175265686 ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал 130530653 МИРИКАЛ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал 831928535 ПСТ ХОЛДИНГ АД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 10.0% от общия капитал HE 287485 КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД(КИПЪР)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2014-04-17] 121671772 ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПЪТИЩА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 90.582 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** КАМЕН КИРИЛОВ СПАСОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2009-04-30] ********** КАМЕН КИРИЛОВ СПАСОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 104.875 хиляди лева, представляващо 24.277% от общия капитал 999999995 ГРУПА НЕФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 37.2 хиляди лева, представляващо 8.611% от общия капитал 175195412 АБВ ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 187.325 хиляди лева, представляващо 43.362% от общия капитал 175195444 ЕВРОБИЛДИНГ 2000, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 102.6 хиляди лева, представляващо 23.75% от общия капитал ЕГН: ********** ДАРИО ТИХОМИРОВ СТОЕВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-09-26] ********** ДАРИО ТИХОМИРОВ СТОЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.5 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ********** ЦВЕТАНА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.5 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ********** ЛАТИНКА ХРИСТОВА ЦЕНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 105.22 хиляди лева, представляващо 67.674% от общия капитал ********** РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 23.0 хиляди лева, представляващо 14.793% от общия капитал ********** ЗЛАТКА ИЛИЕВА ИВАНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 4.1 хиляди лева, представляващо 2.637% от общия капитал ********** ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ ГЕРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 23.16 хиляди лева, представляващо 14.896% от общия капитал ID: 21048
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 19 434 946,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: