Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Първомай -> ДЗЗД Първомай 99 - София (10856802.00 BGN)

”Открита процедура за избор на изпълнител на дейностите, част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Проектиране, строителство и авторски надзор(инженеринг) на ПСОВ на гр. Първомай“ и Обособена позиция 2. „Изграждане на нова канализационна мрежа, както и реконструкция/рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа по трасето на изграждане на канализационната мрежа в кв. „Любеново“, гр. Първомай, и изграждане на довеждаща инфраструктура(довеждащи колектори и довеждащ водопровод) до ПСОВ.“

ID 551476
Дата на публикуване 2013-07-22
Тип на документа 3
Номер на поръчка 274351
Поръчител Община Първомай 471536
Описание ”Открита процедура за избор на изпълнител на дейностите, част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Проектиране, строителство и авторски надзор(инженеринг) на ПСОВ на гр. Първомай“ и Обособена позиция 2. „Изграждане на нова канализационна мрежа, както и реконструкция/рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа по трасето на изграждане на канализационната мрежа в кв. „Любеново“, гр. Първомай, и изграждане на довеждаща инфраструктура(довеждащи колектори и довеждащ водопровод) до ПСОВ.“
Обект строителство
Относно финансирането проект "Подобряване и развитите на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай", финансиран по оперативна програма "Околна среда"
Участници NO
Дата на договора 383 от 2013-07-17
Изпълнител ДЗЗД Първомай 99 - София 176531983
Собственици на изпълнител ДЗЗД Първомай 99 - София 176531983 ДЗЗД Първомай 99 - София 121115366 ИНТЕРПРОМ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 98.0% от общия капитал 201830570 АКВА ЕКОПРОЕКТ СИСТЕМС ООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 1.0% от общия капитал --------- АРЕМА АГУА, РЕЗИДИОС И МЕДИО АМБИЕНТЕ АД, националност: ESP, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 1.0% от общия капитал ЕГН: ********** ВЕРОНИКА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(800) [Дата на актуализацията: 2011-12-17] ЕГН: ********** КАТРИН ХРИСТОВА НАЙДЕНОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(200) [Дата на актуализацията: 2011-12-17] ЕГН: ********** КАЛОЯН ЛЮСИЕН ТЕОДОСИЕВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-08-12] ********** КАЛОЯН ЛЮСИЕН ТЕОДОСИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 300.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 19591
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 10 856 802,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: