Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Провадия -> М. Н. Строй ООД - Дългопол (366280.00 BGN)

Извършване на строително-монтажни работи по проект ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия” по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: „Изграждане на нова сграда за ”Център за настаняване от семеен тип” в УПИ XV – за ЦНСТ от кв. 64 по плана на гр. Провадия“ и 2. Обособена позиция №2: “Ремонт, преустройство и промяна предназначение на част от съществуваща едноетажна сграда – бивш ДДЛРГ, находяща се в УПИ XIV -830 за социални дейности, кв.64 по плана гр.Провадия, в Защитено жилище с капацитет 8 потребители”

ID 505119
Дата на публикуване 2012-10-22
Тип на документа 3
Номер на поръчка 254840
Поръчител Община Провадия 93638
Описание Извършване на строително-монтажни работи по проект ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия” по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: „Изграждане на нова сграда за ”Център за настаняване от семеен тип” в УПИ XV – за ЦНСТ от кв. 64 по плана на гр. Провадия“ и 2. Обособена позиция №2: “Ремонт, преустройство и промяна предназначение на част от съществуваща едноетажна сграда – бивш ДДЛРГ, находяща се в УПИ XIV -830 за социални дейности, кв.64 по плана гр.Провадия, в Защитено жилище с капацитет 8 потребители”
Обект строителство
Относно финансирането Проект ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия”, финансиран със средства от Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1 "Социална инфраструктура", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.
Участници NO
Дата на договора 170 от 2012-10-19
Изпълнител М. Н. Строй ООД - Дългопол 103126934
Собственици на изпълнител М. Н. Строй ООД - Дългопол 103126934 М. Н. Строй ООД - Дългопол М. Н. Строй ООД - Дългопол 103126934 ID: 3707
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 366 280,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: