Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Приморско -> СС-КОНСУЛТ ЕООД, гр. Варна (9500.00 BGN)

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Приморско, включващ обособени позиции:  Обособена позиция № 1 – „Упражяване на строителен надзор при  изграждане на улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр.Приморско“, находящи се в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК на гр.Приморско“;  Обособена позиция № 2 – „Упражяване на строителен надзор при  изграждане на подход към морски плаж „Северен централен“ в  ПИ 58356.506.30 и ПИ 58356.506.32“ по КК на гр. Приморско “;  Обособена позиция № 3 – „Упражяване на строителен надзор при  изграждане на детска площадка  в ПИ №58356.503.227 по КК на гр.Приморско “;    

ID 652813
Дата на публикуване 2015-03-09
Тип на документа 3
Номер на поръчка 319395
Поръчител Община Приморско 102164063
Описание Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Приморско, включващ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр.Приморско“, находящи се в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК на гр.Приморско“; Обособена позиция № 2 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на подход към морски плаж „Северен централен“ в ПИ 58356.506.30 и ПИ 58356.506.32“ по КК на гр. Приморско “; Обособена позиция № 3 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на детска площадка в ПИ №58356.503.227 по КК на гр.Приморско “;
Обект услуги
Относно финансирането Изпълнанието на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договори №№ 368/04.07.2014г., 379/29.07.2014г. и 369/07.07.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ по ПОДМЯРКА 4.1А „ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ“, по ПРИОРИТЕТНА ОС №4 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ“ от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИРГ ПРИМОРСКО - СОЗОПОЛ - ЦАРЕВО.
Участници 1. СС - Консулт ЕООД, ЕИК 103950959 ||2. Пловдивинвест АД, ЕИК 825240527 ||3. Васстрой - Консулт ООД, ЕИК 102603425 ||4. Агроводинвест ЕАД, ЕИК 121758166 ||5. Дедал ЕООД, ЕИК 102612748
Дата на договора 73 от 2015-03-05
Изпълнител СС-КОНСУЛТ ЕООД, гр. Варна 103950959
Собственици на изпълнител СС-КОНСУЛТ ЕООД, гр. Варна 103950959 СС-КОНСУЛТ ЕООД, гр. Варна СС-КОНСУЛТ ЕООД, гр. Варна 103950959 ID: 9432
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 9 500,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: