Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Правец -> Мостконсулт ООД - София (22000.00 BGN)

„Осъществяване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. №1291 и о.т. №1292 в гр.Правец, община Правец“;.  Договореното строителство и доставка включва всички видове строителни и монтажни работи и доставки на база одобрен   проект и количествено-стойностни сметки.   Съгласно чл. 162, ал.2 от ЗУТ условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право  се вписват в Заповедната книга и са задължителни за участниците в строителството.

ID 671654
Дата на публикуване 2015-06-15
Тип на документа 3
Номер на поръчка 323987
Поръчител Община Правец 776477
Описание „Осъществяване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. №1291 и о.т. №1292 в гр.Правец, община Правец“;. Договореното строителство и доставка включва всички видове строителни и монтажни работи и доставки на база одобрен проект и количествено-стойностни сметки. Съгласно чл. 162, ал.2 от ЗУТ условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право се вписват в Заповедната книга и са задължителни за участниците в строителството.
Обект услуги
Относно финансирането
Участници "Мостконсулт" ООД, с ЕИК 130511311 ||Адрес: гр. София, район "Красно село", ж.к. "Хиподрума", бул. "Цар Борис" III № 21, ет. 2 ||Управители: Димо Марков Кисов и Милчо Димитров Решков
Дата на договора Д-197 от 2015-06-12
Изпълнител Мостконсулт ООД - София 130511311
Собственици на изпълнител Мостконсулт ООД - София 130511311 Мостконсулт ООД - София Мостконсулт ООД - София 130511311 ID: 357
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 22 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: