Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Пловдив -> ДЗЗД Инфра-смарт консулт (549725.00 BGN)

"Проучване за планиране на градския транспорт в град Пловдив" по проект "Модернизация и развитите на устойчив градски транспорт в град Пловдив", ДБФП No BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от община Пловдив в качеството й на бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. 

ID 634503
Дата на публикуване 2014-11-21
Тип на документа 3
Номер на поръчка 313212
Поръчител Община Пловдив 471504
Описание "Проучване за планиране на градския транспорт в град Пловдив" по проект "Модернизация и развитите на устойчив градски транспорт в град Пловдив", ДБФП No BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от община Пловдив в качеството й на бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.
Обект услуги
Относно финансирането Проект "Модернизация и развитие на устойчив градкси транспорт в град Пловдив", финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., приоритетна ос 1, схема BG161PO001/1.5-03/2011 "Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града".
Участници 1. Консорциум "ППМ-ИТК-СПК", членове: "Проджект Планинг енд Мениджмънт" - ЕИК 175216595, "Институт по транспорт и комуникации" - ЕИК 831144533 и "Ес Пи Консулт БГ" - ЕИК 200571378; ||2. Обединение "ИНФРА-СМАРТ КОНСУЛТ" - ЕИК176771104 , членове: "Смарт Синерджи Консулт" ЕООД - ЕИК 030089880, "Инфрапроект Консулт" ЕООД - ЕИК 130349902; ||3. "ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ЕООД - ЕИК 175371294
Дата на договора 14ДГ1344 от 2014-11-14
Изпълнител ДЗЗД Инфра-смарт консулт 176771104
Собственици на изпълнител ДЗЗД Инфра-смарт консулт 176771104 ДЗЗД Инфра-смарт консулт 130349902 ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 64.0% от общия капитал 030089880 МАК КОНСУЛТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 36.0% от общия капитал ЕГН: ********** РОЗАЛИНА ЛЮБЕНОВА КОЗЛЕВА-РИБАРОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2009-10-15] ********** ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.2 хиляди лева, представляващо 64.0% от общия капитал ********** РОЗАЛИНА ЛЮБЕНОВА КОЗЛЕВА-РИБАРОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.8 хиляди лева, представляващо 36.0% от общия капитал ЕГН: ********** ИЛИАН РАЙКОВ ВЪТЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2014-02-27] ********** КРАСИМИР ПАВЛОВ ИЛИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 4.5 хиляди лева, представляващо 90.0% от общия капитал ********** ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.5 хиляди лева, представляващо 10.0% от общия капитал ID: 22688
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 549 725,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: