Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Пловдив -> Индра Системас С.А. /старо наименование Солусиона С.А. - КЛОН АД/ - клон на чуждестранен търговец (16308385.00 BGN)

"Изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт" по проект: "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив", ДБФП No BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от община Пловдив в качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

ID 648874
Дата на публикуване 2015-02-17
Тип на документа 3
Номер на поръчка 293647
Поръчител Община Пловдив 471504
Описание "Изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт" по проект: "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив", ДБФП No BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от община Пловдив в качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.
Обект доставки
Относно финансирането Проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив", финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., приоритетна ос 1, схема BG 161PO001/1.5-03/2011 "Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града".
Участници 1. "Атос Ай Ти Солюшънс енд Сървисис" ЕООД ЕИК 201211187; ||2. "Адванс Смарт Електроник Системс ДЗЗД" - членове: "Адванс Инженеринг" АД ЕИК 200898006, "Търговски център Тракия" АД ЕИК 825395495, "Асис Електроник ве Белишим Системлери АШ" р. No 628494, "Диджитъл Танъма Системлери Сан. Тидж. Лтд.Шти" р. No 557306; ||3. "Удобен транспорт" ДЗЗД - членове: "Контракс" АД ЕИК 175415627, "Скортел" ООД ЕИК 040653607, TIGRA Kft р. No 01-09-566107, "Удобны маршрут ООО" р. No 1037715005635; ||4."Ю ТИ АЙ ГРУП - Иновативни трафик системи" - членове: "UTI GRUOP S.A." 5394305, "Иновативни трафик системи" АД ЕИК 202492260; ||5. Консорциум между "Сварко Мизар С.п.А., Сварко България ЕООД, АЕП Тикетинг Солюшънс С.р.л. и Сиенсис АД - Пловдив" - членове: "Svarko Mizar" S.p.A. р. No 03972050011, "Сварко България" ЕООД ЕИК 200967395. "Aep Tiketing Solitions S.r.l." р. No 03504280482, "Сиенсис" АД ЕИК 121708078; ||6.Обединение "Принтек България - Линк Тежнолижикс - ИТС Пловдив" ДЗЗД - членове: "Принтек България" ЕАД ЕИК 131414235, "Link Tehnologies" AE No Т.Р. 058580204000; ||7.INDRA SISTEMAS S.A, р. No А28599033; ||8.ELEKTRONIC TRAFIC S.A р. No А46138921; ||9.Консорциум "ИТС Пловдив" - членове: "Лирекс БГ" ООД ЕИК 121057952, Микропроцесорни устройства и системи за транспорта /МУСАТ/ АД ЕИК 131275020, МУСАТ 2000 ООД ЕИК 130277036, ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД ЕИК 175396059; ||10.Консорциум "ГЛОБАЛ СИТИ ТРАНС" ДЗЗД - членове: "Хауауей Технолоджис България" ЕООД ЕИК 131430481, Huewai Tehnologies CO. LTD р. No 440301103097413, "Електро Груп" ЕООД ЕИК 160072592, "Екоенерджи дивелъпмант" ЕООД ЕИК 200796439. || || ||
Дата на договора 15ДГ102 от 2015-02-10
Изпълнител Индра Системас С.А. /старо наименование Солусиона С.А. - КЛОН АД/ - клон на чуждестранен търговец 131413311
Собственици на изпълнител Индра Системас С.А. /старо наименование Солусиона С.А. - КЛОН АД/ - клон на чуждестранен търговец 131413311 Индра Системас С.А. /старо наименование Солусиона С.А. - КЛОН АД/ - клон на чуждестранен търговец Индра Системас С.А. /старо наименование Солусиона С.А. - КЛОН АД/ - клон на чуждестранен търговец 131413311 ID: 4161
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 16 308 385,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: