Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Пирдоп -> Консорциум Интерпром Райкомерс Конструкшън 99 (26988447.00 BGN)

“Избор на изпълнител за изпълнение на „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа" по две обособени позиции - Обособена позиция 1: „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"- Етап I – Инженеринг "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи”; Обособена позиция 2: „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"- Етап II – Инженеринг “Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа".

ID 480177
Дата на публикуване 2012-04-18
Тип на документа 3
Номер на поръчка 216489
Поръчител Община Пирдоп 777216
Описание “Избор на изпълнител за изпълнение на „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа" по две обособени позиции - Обособена позиция 1: „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"- Етап I – Инженеринг "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи”; Обособена позиция 2: „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"- Етап II – Инженеринг “Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа".
Обект строителство
Относно финансирането Поръчката е във връзка с кандидатстване от страна на Община Пирдоп за финансиране на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Пирдоп по Оперативна програма, „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1. Кохезионен фонд 2007-2013 г.„Процедура с референтен №: BG161PO005/08/1.30/01/01 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 е.ж.” Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по Процедура: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10000 е.ж.” с референтен номер BG161PO/005/10/1.11/02/16
Участници NO
Дата на договора 7000-90-1 от 2012-02-14
Изпълнител Консорциум Интерпром Райкомерс Конструкшън 99 176170127
Собственици на изпълнител Консорциум Интерпром Райкомерс Конструкшън 99 176170127 Консорциум Интерпром Райкомерс Конструкшън 99 131458468 РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 15.0% от общия капитал 121115366 ИНТЕРПРОМ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 81.0% от общия капитал 131491257 АР СИ ДИЗАЙН, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 2.0% от общия капитал 201226157 "ЕКО АКВА СИСТЕМС" ООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 2.0% от общия капитал ID: 16756
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 26 988 447,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: