Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Петрич -> ДЗЗД АБ 2014, с.Бело поле, общ.Благоевград (2530005.00 BGN)

„СМР за изграждане на ПСОВ в с.Габрене и с.Михнево, община Петрич”

ID 668108
Дата на публикуване 2015-05-22
Тип на документа 3
Номер на поръчка 317091
Поръчител Община Петрич 24916
Описание „СМР за изграждане на ПСОВ в с.Габрене и с.Михнево, община Петрич”
Обект строителство
Относно финансирането Обществената поръчка се възлага за изпълнение на проект „Изграждане на ПСОВ в с.Михнево и с.Габрене, общ. Петрич”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитието на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Участници 1. „Енемона” АД, със седалище по регистрация: гр.София-1113, район Слатина, ж.к.”Гео Милев”, ул.”Коста Лулчев” № 20, ЕИК 020955078, представлявано от Богдан Дичев Прокопиев; ||2.”БОНИМА”ЕООД, ЕИК 130917415, със седалище и адрес на управление: гр.Петрич, ул.”България”№75, представлявано Николай Борисов Влахов в качеството му на управител; ||3.Обединение „Строители Петрич-Биогест”-Участници в Обединението: „Заечки” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Петрич-2850, ул.”Александър Стамболийски” № 43, ЕИК 120608662, представлявано от Екатерина Илиева Заечка, Биогест Интернационал ГмбХ, със седалище и адрес на управление: Германия, D-01257 Дрезден, ул.”Бертолд-Хаупт” №37, представлявано от Волфганг Хойер и Бодо Кромат в качеството им на управители и Анна Трифонова Премянова в качеството й на упълномощен представител, и „Александър 49” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Петрич-2850, ул.”Свети Георги” № 4, ЕИК 101731386, представлявано от Александър Василев Иванов; ||4.„ПСГ” АД, със седалище по регистрация: гр.София, ул.”Цар Борис III” №136Б, ет.2; ЕИК 131137959, представлявано от Александър Николов Николов; ||5.ДЗЗД „АБ 2014” с адрес за кореспонденция: с.Бело поле, общ.Благоевград, Производствена база; ||Участници в ДЗЗД:„Агромах”ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Бело поле, общ.Благоевград, Производствена база; ЕИК 101611650; представлявано от Виктор Георгиев Велев и „Булинвестстройгруп” ЕООД със седалище и адрес на управление:гр.София 1164, район „Лозенец”, ж.к.”Лозенец”, ул.”Бунтовник”№59, ет.1; ЕИК 101664165; представлявано от Владко Велчев Михалков; ||6.„Струма имоти”ООД, със седалище по регистрация: гр.Благоевград, ул.”Арсений костенцев”№ 29, ЕИК 101033538, представлявано от Стоян Валериев Керин; || ||
Дата на договора 1 от 2015-05-08
Изпълнител ДЗЗД АБ 2014, с.Бело поле, общ.Благоевград 176853824
Собственици на изпълнител ДЗЗД АБ 2014, с.Бело поле, общ.Благоевград 176853824 ДЗЗД АБ 2014, с.Бело поле, общ.Благоевград 101664165 БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 49.0% от общия капитал 101611650 АГРОМАХ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 51.0% от общия капитал ЕГН: ********** ХРИСТО АСЕНОВ САВЕВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-01-14] ********** ХРИСТО АСЕНОВ САВЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** ВЛАДКО ВЕЛЧЕВ МИХАЛКОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-11-05] ********** ВАСИЛ БЛАГОЕВ ЯРЪМОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** СЛАВЧО ИЛИЕВ КИРЯКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 23604
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 2 530 005,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: