Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Петрич -> Агромах ООД - Благоевград старо/нов Агромах ЕООД с. Бяло поле (453417.00 BGN)

“Изпълнение на строително-монтажни работи по следните обособени позиции:Обособена позиция №1:,,Обновяване на улични и пешеходни зони в централната градска част на гр.Петрич”, Обособена позиция №2: „Възстановяване, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и подобряване на градска среда в ж.к.„Самуил”, град Петрич” и Обособена позиция №3: „Озеленяване на градския пейзаж и изграждане на детска и спортна площадки в ж.к.”Самуил”, гр.Петрич”.  

ID 426438
Дата на публикуване 2011-02-11
Тип на документа 3
Номер на поръчка 172159
Поръчител Община Петрич 24916
Описание “Изпълнение на строително-монтажни работи по следните обособени позиции:Обособена позиция №1:,,Обновяване на улични и пешеходни зони в централната градска част на гр.Петрич”, Обособена позиция №2: „Възстановяване, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и подобряване на градска среда в ж.к.„Самуил”, град Петрич” и Обособена позиция №3: „Озеленяване на градския пейзаж и изграждане на детска и спортна площадки в ж.к.”Самуил”, гр.Петрич”.
Обект строителство
Относно финансирането По проект: ,,Възстановяване и благоустрояване на градската среда в гр.Петрич”. Договор BG161РО001/1.4-02/2008/014, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PО001/1.4–02/2008, «Устойчиво и интегрирано градско развитие» по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007–2013г.
Участници NO
Дата на договора 3 от 2011-01-31
Изпълнител Агромах ООД - Благоевград старо/нов Агромах ЕООД с. Бяло поле 101611650
Собственици на изпълнител Агромах ООД - Благоевград старо/нов Агромах ЕООД с. Бяло поле 101611650 Агромах ООД - Благоевград старо/нов Агромах ЕООД с. Бяло поле Агромах ООД - Благоевград старо/нов Агромах ЕООД с. Бяло поле 101611650 ID: 4710
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 453 417,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: