Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Перник -> ДЗЗД Регионално депо - Перник 2015 - София (7951550.00 BGN)

„Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране”

ID 681660
Дата на публикуване 2015-08-10
Тип на документа 3
Номер на поръчка 322827
Поръчител Община Перник 386751
Описание „Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране”
Обект услуги
Относно финансирането
Участници ДЗЗД Регионално депо - Перник 2015 с членове на обединението: Център за рециклиране ЕООД, СМБЕ АД, СКОК - С ЕООД, КМД ЕООД, ХЕЛИОС ПАУЕР АД
Дата на договора 119 от 2015-07-24
Изпълнител ДЗЗД Регионално депо - Перник 2015 - София 176859161
Собственици на изпълнител ДЗЗД Регионално депо - Перник 2015 - София 176859161 ДЗЗД Регионално депо - Перник 2015 - София 130390856 ХЕЛИОС ПАУЕР АД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал 115313800 К М Д, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 4.0% от общия капитал 825361347 СКОК - С, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 4.0% от общия капитал 115120490 СМБЕ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 2.0% от общия капитал 202722715 Център за рециклиране ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 70.0% от общия капитал ЕГН: ********** Петър Виолинов Илиев(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-09-04] 115324023 СМБЕ - 99, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 50.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** АНКА ИВАНОВА ЗЛАТАНСКАдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** АРГИР АЛЕКСАНДРОВ АРГИРОВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** АТАНАСКА ИВАНОВА СТОИЛОВАдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ИВАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(900) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ГЕОРГИ ЦОНЕВ КАМБУРОВдлъжност:(Съдружник) дял(200) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ГОШО РАНГЕЛОВ ПИСАРСКИдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧОБАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ДИМИТЪР ЙОЗОВ ЗАЙКОВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** Добромир Гинев Койнов(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(5400) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ЕЛЕНА ПЕТКОВА НАЧЕВАдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ЕНЮ АНГЕЛОВ ВЪЛЕВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ИВАН АТАНАСОВ ЗДРАВКОВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ИВАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ИВАН СТОЯНОВ БАХЛОВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ САВКОВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВдлъжност:(Съдружник) дял(900) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ИЛИЯ ПЕТКОВ КОЛАКСЪЗОВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** КОСТА ДЕНКОВ НАЧЕВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ЛАЛКА ДИМИТРОВА КАШЕВАдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ЛИЛЯНА САМУИЛОВА КАМБУРОВАдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** МАНО СТЕФАНОВ МАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** МАРИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВдлъжност:(Съдружник) дял(200) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ПЕТКО ПЕТКОВ ПАЛИКРУШЕВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ АНДРЕЕВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** РУМЕН РАНГЕЛОВ АНДРЕЕВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** СТЕФАН ИВАНОВ КРАЕВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** СТЕФАН РАНГЕЛОВ ТЕЛКИЙСКИдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ЕГН: ********** ХРИСТОС ДИМИТРОВ ШИКОВдлъжност:(Съдружник) дял(100) [Дата на актуализацията: 2012-08-02] ********** МАРИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 20.0 хиляди лева, представляващо 2.0% от общия капитал ********** РУМЕН КРЪСТЕВ ХВОЙНЕНСКИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 170.0 хиляди лева, представляващо 17.0% от общия капитал ********** ГЕОРГИ ЦОНЕВ КАМБУРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 20.0 хиляди лева, представляващо 2.0% от общия капитал ********** ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 90.0 хиляди лева, представляващо 9.0% от общия капитал ********** ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 90.0 хиляди лева, представляващо 9.0% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 280.0 хиляди лева, представляващо 28.0% от общия капитал ********** ДОБРОМИР ГИНЕВ КОЙНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 330.0 хиляди лева, представляващо 33.0% от общия капитал ЕГН: ********** АТАНАС КИРИЛОВ ТЪРЕВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-05-27] ********** АТАНАС КИРИЛОВ ТЪРЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕИК: 160113338 ЕВРОКОНСУЛТ 2007 АДдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-03-04] ********** НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ГИЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ********** НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ГИЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 25.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КАСАПОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 25.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 121415901 ГРАМЕКС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 116.1 хиляди лева, представляващо 96.75% от общия капитал 121659923 ХЕЛИОС-КЪМПАНИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.9 хиляди лева, представляващо 3.25% от общия капитал 121415901 ГРАМЕКС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 48.5 хиляди лева, представляващо 97.0% от общия капитал ********** БОЙКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.5 хиляди лева, представляващо 1.0% от общия капитал ********** ТОДОР ГЕРМАНОВ ЙОЦЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.5 хиляди лева, представляващо 1.0% от общия капитал ********** СВЕТЛОЗАР ГЕНЧЕВ СЯРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.5 хиляди лева, представляващо 1.0% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 50.0 хиляди лева, представляващо 4.762% от общия капитал 102089276 КОМФОРТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 45.9 хиляди лева, представляващо 4.371% от общия капитал 121054073 ЕЛИТКОМ 95, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 0.238% от общия капитал 121659923 ХЕЛИОС-КЪМПАНИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 10.0 хиляди лева, представляващо 0.952% от общия капитал --------- КРУЛ КОРПОРЕЙШЪН, националност: USA, стойност на дяловото участие: 270.115 хиляди лева, представляващо 25.725% от общия капитал --------- СТАР ХОЛДИНГ, националност: USA, стойност на дяловото участие: 136.011 хиляди лева, представляващо 12.953% от общия капитал --------- ТАГРОС ТРЕЙДИНГ, националност: IRL, стойност на дяловото участие: 357.729 хиляди лева, представляващо 34.069% от общия капитал 121249397 НОРДКОМ-ХОЛД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 40.77 хиляди лева, представляващо 3.883% от общия капитал 121378997 АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 77.905 хиляди лева, представляващо 7.42% от общия капитал 121337356 КРЕМАКС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 17.4 хиляди лева, представляващо 1.657% от общия капитал 121456136 БУЛМАКС-ЕМ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 41.67 хиляди лева, представляващо 3.969% от общия капитал ID: 24150
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 7 951 550,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: