Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Перник -> ДЗЗД Обединение Инфра - Рафаилов Консулт (74500.00 BGN)

„Изготвяне на пред-инвестиционно проучване за системата на градския транспорт и изготвяне на финансов анализ (пълен анализ разходи-ползи или финансов анализ с анализ на риска и чувствителността) на системата на градския транспорт", проект „ В подкрепа на Перник за следващия програмен период”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/021.

ID 639835
Дата на публикуване 2014-12-23
Тип на документа 3
Номер на поръчка 315670
Поръчител Община Перник 386751
Описание „Изготвяне на пред-инвестиционно проучване за системата на градския транспорт и изготвяне на финансов анализ (пълен анализ разходи-ползи или финансов анализ с анализ на риска и чувствителността) на системата на градския транспорт", проект „ В подкрепа на Перник за следващия програмен период”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/021.
Обект услуги
Относно финансирането Обществената поръчка се финансира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG 161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“, Операция 5.3“Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“, Приоритетна ос 5:“Техническа помощ“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Проект „ В подкрепа на Перник за следващия програмен период”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG 161PO001/5-02/2012/021.
Участници 1. Институт за транспортни изследвания ЕООД ||2. Обединение Инфра- Рафаилов Консулт ДЗЗД с членове Инфрапроект Консулт ЕООД и Рафаилов Консулт ЕООД
Дата на договора 021-U-09 от 2014-12-19
Изпълнител ДЗЗД Обединение Инфра - Рафаилов Консулт 176794144
Собственици на изпълнител ДЗЗД Обединение Инфра - Рафаилов Консулт 176794144 ДЗЗД Обединение Инфра - Рафаилов Консулт 130349902 ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 80.0% от общия капитал 121811498 РАФАИЛОВ КОНСУЛТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал ЕГН: ********** ПЕТЪР СТИЛИЯНОВ РАФАИЛОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-06-21] ********** ПЕТЪР СТИЛИЯНОВ РАФАИЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5000.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** РОЗАЛИНА ЛЮБЕНОВА КОЗЛЕВА-РИБАРОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2009-10-15] ********** ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.2 хиляди лева, представляващо 64.0% от общия капитал ********** РОЗАЛИНА ЛЮБЕНОВА КОЗЛЕВА-РИБАРОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.8 хиляди лева, представляващо 36.0% от общия капитал ID: 22910
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 74 500,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: