Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Панагюрище -> Програм инженеринг ЕООД - Пловдив (6000.00 BGN)

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Довеждащ път до площадка за „Изграждане и съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо Панагюрище 1” по проект: №DIR-5112122-4-70 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” по Договор № DIR-5112122-С012 сключен между община Панагюрище и МОСВ сключен между община Панагюрище и МОСВ.

ID 633680
Дата на публикуване 2014-11-17
Тип на документа 3
Номер на поръчка 317425
Поръчител Община Панагюрище 351743
Описание Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Довеждащ път до площадка за „Изграждане и съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо Панагюрище 1” по проект: №DIR-5112122-4-70 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” по Договор № DIR-5112122-С012 сключен между община Панагюрище и МОСВ сключен между община Панагюрище и МОСВ.
Обект услуги
Относно финансирането Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 2, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”.
Участници „Програминженеринг” ЕООД, ЕИК 160025055, представлявано от инж. инж. Елка Георгиева Ганева – управител, адрес за кореспонденция:гр. Пловдив - 4004, Ул. „Димитър Талев” № 61, ап. 74
Дата на договора 481 от 2014-10-17
Изпълнител Програм инженеринг ЕООД - Пловдив 160025055
Собственици на изпълнител Програм инженеринг ЕООД - Пловдив 160025055 Програм инженеринг ЕООД - Пловдив Програм инженеринг ЕООД - Пловдив 160025055 ID: 7677
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 6 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: