Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Панагюрище -> Инжпроект ООД - София/Стара Загора (40000.00 BGN)

Упражняване на авторски надзор в съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните правила по всички части включни в основни строителни дейности по инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот " по следните обособени позиции: Обособена позиция 1:Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци: Подобект 1: Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци”.Подобект 2: Рехабилитация на градското обзавеждане в градски парк, между ул. "Кръстьо Гешанов", източно от р. Луда Яна и северно от кв. 244А.Подобект 3: Озеленяване и благоустрояване на пространството западно от река „Луда Яна”, северно от съществуващия пазар, източно от ул. ”Димчо Дебелянов” и южно от УПИ І4402  и УПИ Хобщ. Подобект 4: Рехабилитация на ул.”д-р Лонг” от ул." ул."Макгахан" до площад „20 – ти Април” – от о.т. 472 до 474. Подобект 5: Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 гр. Панагюрище. Обособена позиция 2: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна княгиня” от ул. „Иван Соколов” до ул. „Марин Шишков” – от о.т. 213, през о.т. 198, о.т. 93 до о.т. 31. Обособена позиция 3: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна Княгиня” от ул. „Марин Шишков” до ул. „Нистор Ружеков” -  от о.т. 31 до о.т. 14 и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Райна Княгиня” до ул. „Кръстьо Чолаков” – от о.т. 14 до о.т. 180. Обособена позиция 4: Реконструкция и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Кръстьо Чолаков” до ул. „30-ти декември” - от о.т. 180 до о.т. 372 и и от о.т. 372, през о.т. 832, 394, 743, до о.т.748. Обособена позиция 5: Реконструкция на ул.”Цар Освободител” Подобект 1: Реконструкция на тротоари на ул.”Цар Освободител” от ул.”30-ти Декември” до пл."Цар Освободител" – от о.т 748 през о.т. 751, до о.т. 753, и реконструкция на детска площадка;Подобект 2: Реконструкция на тротоари и улично платно ул. ”Цар Освободител” от пл."Цар Освободител” до ул. "Генерал Скобелев" – от о.т. 731 през о.т. 734, о.т. 733, от. 735 до о.т. 682. Обособена позиция 6: Рехабилитация на ул.”Цар Освободител” Подобект 1: Реконструкция на тротоари и улично платно ул.”Цар Освободител” от ул. "Генерал Скобелев" до до ул. "Богдан Овесянин" – от о.т. 682 през о.т. 684, о.т. 682, о.т. 681, о.т. 698а до о.т. 445; Подобект 2: Ремонт на обществена тоалетна на ул.”Цар Освободител”

ID 602011
Дата на публикуване 2014-04-30
Тип на документа 3
Номер на поръчка 310400
Поръчител Община Панагюрище 351743
Описание Упражняване на авторски надзор в съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните правила по всички части включни в основни строителни дейности по инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот " по следните обособени позиции: Обособена позиция 1:Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци: Подобект 1: Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци”.Подобект 2: Рехабилитация на градското обзавеждане в градски парк, между ул. "Кръстьо Гешанов", източно от р. Луда Яна и северно от кв. 244А.Подобект 3: Озеленяване и благоустрояване на пространството западно от река „Луда Яна”, северно от съществуващия пазар, източно от ул. ”Димчо Дебелянов” и южно от УПИ І4402 и УПИ Хобщ. Подобект 4: Рехабилитация на ул.”д-р Лонг” от ул." ул."Макгахан" до площад „20 – ти Април” – от о.т. 472 до 474. Подобект 5: Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 гр. Панагюрище. Обособена позиция 2: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна княгиня” от ул. „Иван Соколов” до ул. „Марин Шишков” – от о.т. 213, през о.т. 198, о.т. 93 до о.т. 31. Обособена позиция 3: Реконструкция на тротоари и улично платно по ул. „Райна Княгиня” от ул. „Марин Шишков” до ул. „Нистор Ружеков” - от о.т. 31 до о.т. 14 и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Райна Княгиня” до ул. „Кръстьо Чолаков” – от о.т. 14 до о.т. 180. Обособена позиция 4: Реконструкция и изграждане на тротоари по ул. „Нистор Ружеков” от ул. „Кръстьо Чолаков” до ул. „30-ти декември” - от о.т. 180 до о.т. 372 и и от о.т. 372, през о.т. 832, 394, 743, до о.т.748. Обособена позиция 5: Реконструкция на ул.”Цар Освободител” Подобект 1: Реконструкция на тротоари на ул.”Цар Освободител” от ул.”30-ти Декември” до пл."Цар Освободител" – от о.т 748 през о.т. 751, до о.т. 753, и реконструкция на детска площадка;Подобект 2: Реконструкция на тротоари и улично платно ул. ”Цар Освободител” от пл."Цар Освободител” до ул. "Генерал Скобелев" – от о.т. 731 през о.т. 734, о.т. 733, от. 735 до о.т. 682. Обособена позиция 6: Рехабилитация на ул.”Цар Освободител” Подобект 1: Реконструкция на тротоари и улично платно ул.”Цар Освободител” от ул. "Генерал Скобелев" до до ул. "Богдан Овесянин" – от о.т. 682 през о.т. 684, о.т. 682, о.т. 681, о.т. 698а до о.т. 445; Подобект 2: Ремонт на обществена тоалетна на ул.”Цар Освободител”
Обект услуги
Относно финансирането Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. в изпълнение на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” на оперативна програма „ Регионално развитие ”2007-2013 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”
Участници NO
Дата на договора 203 от 2014-04-24
Изпълнител Инжпроект ООД - София/Стара Загора 123652571
Собственици на изпълнител Инжпроект ООД - София/Стара Загора 123652571 Инжпроект ООД - София/Стара Загора Инжпроект ООД - София/Стара Загора 123652571 ID: 10499
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 40 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: